0

5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


5. Sınıf Fen Ve Teknoloji  2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 5. Sınıf Fen Ve Teknoloji 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz(20*5=100puan)

1.Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasızdır?                                                
A)Yılan                 B)Solucan
C)Kurbağa              D)Güvercin

2. Aşağıdakilerden hangisi temel canlı sınıfında yer almaz?    
A) mikroskobik canlılar           B)bitkiler                                                                              
C) hayvanlar                            
D)maymunlar

3. Aşağıda werilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Boğaz köprüsü doğal anıttır.
B) Kaplıcalar sıcak su kaynağıdır.
C) Dünyamız çeşitli katmanlardan oluşmuştur.
D) İnsan omurgalı canlıdır.

4.Aşağıdakilerden     hangisi, devredeki
ampulün parlaklığını arttırır?                                           
A) Devreden   bir pilin çıkarılması
B) Devreye anahtar bağlanması                    
C) Devreye ampul bağlanması                     
D) Devreye pil eklenmesi

5. “  İnsan  –  İnek  –  yarasa   ” 
Yukarıdaki üç canlının ortak özelliği ne olabilir?
A) Doğurarak çoğalmaları.                B) Uçabilmeleri.
C) Omurgasız olmaları.                      D) Yumurtayla çoğalması

6. Gözle göremediğimiz küçük canlıları görmemizi sağlayan aletin adı nedir?
A) MikroskopB)Teleskop     
C) Gözlük                              D) Termometre

7. Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır?
A) Devreye anahtar bağlamak.           
B) Pil sayısını artırmak.                      
C) Devredeki ampul sayısını azaltmak.                         
D) Devredeki ampul sayısını artırmak.
  
8. “…………. saydam olmayan maddelerden geçer, ama……….. saydam olmayan maddelerden geçemez.cümlesinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir?
A) Ses-yansıma          B) Işık-ses kaynağı
C) Işık-ses       D) Ses-ışık

9. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtlardan biri değildir?
A)Manavgat şelalesi    B)Peri bacaları
C)Kız kalesi    D)Pamukkale travertenleri


10. Aşağıda verilenlerden hangisi anahtarın sembolüdür?

11. Güneş doğarken güneşe doğru yürüyen birinin gölgesi ne tarafa düşer?
A) Batı        B) Güney        C) Kuzey        D) Doğu 

12. Ali teneffüste okulun bahçesine çıkıyor ve etrafındaki canlıları inceliyor.Ali aşağıdaki canlılardan hangisini okulun çevresinde görmüş olamaz?                        
A) Güvercin     B)Sinek   C) SerçeD) Ahtapot

13.Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz?
A) Devreye bir ampul daha eklendiğinde.
B)Pilin gücü azaldığında.
C)Devreye bir pil daha eklendiğinde.
D) Devreden bir pil çıkarıldığında.

14. Kanı süzerek atık maddelerden temizleyen
organımız aşağıdakilerden hangisidir?
A )  İdrar kesesi                      B )  Böbrekler
C )  Üretra                               D )  Mide

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A )
Pil sayısı artarsa, lamba parlaklığı artar
B )Anahtar kapalı iken ampul ışık vermez..                                    
C ) Ampul sayısı artarsa parlaklık azalır.                                       
D ) Kabloların içinde iletken tel bulunur.
16. Aşağıdaki elektrik devresi kaç ampul ve pilden oluşur?

A) 2 pil, 3 ampul        B) 3 pil 2 ampul
  C) 3 pil 3 ampul         D) 6 pil 3 ampul
 17. Özdeş pil ve ampullerle aşağıdaki elektrik devreleri kuruluyor. Devrelerdeki ampullerin parlaklığının çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olur?

A)  I, II, III                   B) III, II, I       
C)  II, I, III                D) II, III, I
 18. Yer kürenin katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru werilmiştir?
A) Çekirdek, ateş küre, yer kabuğu
B) Manto, ağır küre, taş küre
C) Çekirdek, taş küre, ateş küre
D) Yer kabuğu, ateş küre, çekirdek
19.Yukarıdaki elektrik devreleriyle yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 A) Pil sayısı sabit değişkendir.
B) Ampul sayısı sabit değişkendir.
C) Ampul parlaklığı bağımlı değişkendir.
D) Ampul sayısı bağımsiz değişkendir.

20.Canlıların milyonlarca  yıl öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da izlerine ................... denir.
Yukarıdaki tanımda bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Maden             B) Fosil
C)KayaçD) ToprakYorum Gönder

 
Top