0

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


SORULAR
1.       Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
  Aşağıdakilerden hangisi bu hakkımızın bize yüklediği sorumluluklardan biridir?
A) Tehlikelerden kaçınmak
B)  Doğal güzellikleri korumak
C)  Sosyal etkinliklerde bulunmak
D)  Kişisel eşyalarımızı korumak

2-  Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisinin  etkinlikte bulunduğu alan yanlış verilmiştir?
A-Eğitim Gönüllüleri Derneği – Doğal afetlerde ilk yardım
B) Millî Eğitim Vakfı – Eğitimin desteklenmesi
C) TEMA Vakfı – Çevrenin korunması
D) Yeşilay – Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi 

3-    • Ormanlık alanların genişletilmesi
         • Bitki ve hayvan çeşitliliğinin artırılması
         • Erozyonu önleyici kalıcı tedbirlerin alınması
Verilenler, aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden  hangisinin etkinlik kapsamındadır?
A-TEMA
B) Kızılay
C) Türk Eğitim Vakfı
D) İnsan Hakları Derneği

4- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Resmi kurumda çalışanlar devletten maaş alırlar.   
B) Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esastır
C) Resmi kurumların belirli çalışma saatleri vardır  
D) Sivil toplum kuruluşlarında  yöneticiler atama ile gelir

5- Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk anayasası  aşağıdakilerden hangisidir?
A-     1921                B- 1924            C- 1982          D- 1961

6- Toplum hayatında düzenin huzur ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli koşulu aşağıdakilerden  hangisidir?
A) Toplumda karşılıklı saygının geliştirilmesi
B) Bireylerin yeteneklerini geliştirmesi
C) Çeşitli meslek gruplarının oluşması
D) Bireylerin toplum yasalarına uygun davranması

7- I- Yazılı kurallara uymak yasal bir zorunluluktur.
     II- Yasalar, toplumsal yaşamımızı zorlaştırır.
    III- Verilen cezalara itiraz hakkımız yoktur.
    IV- Yazılı kuralların yaptırım gücü daha fazladır.
 Verilen bu ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II                            B) I ve  IV                             
C) II ve III                        D) III ve IV

8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin merkezî yönetim birimlerinden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanı                  B- Başbakan                 
C-  Vali                  D- Bakanlar

9- -Ülkenin iç güvenliğini, kamu düzenini ve toplum huzurunu sağlamak.
        -Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
      -Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak.
Yukarıda verilenler hangi bakanlığımızın görevleridir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı
B) Dış İşleri Bakanlığı
C) Sağlık Bakanlığı
D) İç İşleri Bakanlığı  

10- Yasama, yürütme ve yargı ülkemizin yönetimini  sağlayan üç ayrı güç unsurudur.
Aşağıdakilerden hangisi yasama görevini  yerine getirir?
A)     TBMM             B- Cumhurbaşkanı             
C- Hükümet             D- Anayasa Mahkemesi

11- Aşağıdakilerden hangisi, anayasamızın ilk üç maddesi içinde yer almaz?
 A) Türkiye devleti, bir cumhuriyettir.
 B) Türk devleti; ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.
 C) Millî marşımız “İstiklâl Marşı”dır.
 D) Her Türk vatandaşı 8 yıl zorunlu eğitim hakkına sahiptir.

12. Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlığa bağlı kurumlardan biri değildir?
                       A) Mahkemeler
                       B) Milli Savunma Bakanlığı
                       C) Dış İşleri Bakanlığı
                      D) Adalet Bakanlığı

13. Aşağıdakilerden hangileri seçimle göreve    gelmez?
        I. Milletvekili
       II. Kaymakam
        III. Vali
        IV. Belediye Başkanı
        V. Muhtar
A) I, II ve V         B) II, III ve V           
C) II ve III                D) IV ve V

14- Vali ve kaymakam, aşağıdaki bakanlıklardan hangisine bağlı olarak çalışır?
                       A) Dış İşleri Bakanlığı
                       B) İç İşleri Bakanlığı
                       C) Maliye Bakanlığı
                       D) Savunma Bakanlığı

15- Türkiye’nin bağımsız bir ülke olduğunu gösteren semboller arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
        A) Anıtkabir                      B) Para                   
C) İstiklal Marşı                            D) Bayrak

16. Aşağıdaki kurum çalışanlarının hangisinin belirli aralıklarla halkın seçimi sonucu yenilenmesi düşünülemez?
    A) TBMM üyeleri                  B) Belediye Başkanları         
C) Hâkimler            D) Muhtarlar

17-Aşağıdakilerden hangisi,  bütün dünya çocuklarının ortak özelliklerinden değildir?
A) Oyun oynama                          C-Konuştukları  dil  
B) Eğitim alma                              D) Meraklı olma

18-Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ticaretin hızlanmasını sağlayan gelişmelerden biridir?
A) Takas  
B) Gemiler
C) İnternet  
D) Kervan   

19-   Aşağıdakilerden hangisi günümüzde ticaretin hızlanmasını sağlayan gelişmelerden birisi değildir?
A) İnternet  
B) Cep Telefonu 
C) Hızlı trenler 
D) Küresel Isınma   

20-    Ülkeler arası ticaretin gelişmesinde aşağıdakilerden  hangisinin etkisi en azdır?
A) Taşıma araçlarının
B) Reklam ve tanıtımların
C) Haberleşme sistemlerinin

D) Konaklama tesislerininYorum Gönder

 
Top