0

5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarını siz oluşturabilirsiniz değil mi? Bir nevi 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 3. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


----------------------------------------------------------

2- Türkiye Cumhuriyeti bayrağı neyin ifadesidir?

A) Ülkemizin zenginliklerinin  
B) Yönetim şeklinin       
C) Kültürel değerlerimizin     
D) Bağımsızlığımızın
----------------------------------------------------------

3- İl sınırları içerisinde kanunları uygulamakla sorumlu, ildeki resmi kurum ve kuruluşların bağlı olduğu yönetici kimdir?

A) Vali                          C) Bakanlar Kurulu            
B) Kaymakam                   D) Belediye Başkanı

----------------------------------------------------------

4. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından oluşturulmuş bir kurum değildir?

A) Hastane                   C) Tıp Merkezi
B) Okul                        D) Sağlık Ocağı
----------------------------------------------------------

5- Yasalara uymayan ve toplum içinde huzuru bozan kişilerin çeşitli şekillerde cezalandırılması gerekir. Bir kimsenin işlediği suçtan dolayı cezalandırılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

A) Başbakan                 C) Mahkemeler            
B) Valiler                        D) Milletvekilleri
 ----------------------------------------------------------

6- Devlet işlerinin başkentten yönetildiği idari sisteme merkezi yönetim denir. Merkezi yönetim organları Ankara’dadır.
       
Buna göre aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim organlarından biri değildir?

A) Belediye                      C) Cumhurbaşkanlığı         
B) Başbakanlık                 D) İç İşleri Bakanlığı

----------------------------------------------------------
7- Ülkemizde okulların bağlı olduğu Eğitim-Öğretim işleri ile ilgili bakanlık hangisidir?

A) İçişleri Bakanlığı           
B) Dışişleri Bakanlığı   
C) Milli Savunma Bakanlığı     
D) Milli Eğitim Bakanlığı

----------------------------------------------------------
8- Yasaların hazırlanmasının amacı nedir?

A) Toplumdaki gelenek ve görenekleri kuvvetlendirmek.
B) Toplum hayatının barışını, huzurunu ve güvenliğini sağlamak.
C) Belli zümrelere kolaylıklar sağlamak.                          
D) Hak ve özgürlüklere daha çok müdahale etmek

----------------------------------------------------------

9- Ali, maddi imkânsızlıklar yüzünden okulunu bırakmak zorunda kalmıştır”.Ali ile ilgilenecek sivil toplum kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal Hayatı Koruma Derneği    
B) Eğitim Gönüllüleri Derneği                        
C) Çevre Koruma Vakfı             
D) TEMA Vakfı 

----------------------------------------------------------
10. Demokratik devlet aşağıdakilerden hangisine göre yönetilir?

  A) Gelenekler               C) Töreler                 
  B) Görenekler              D) Yasalar
----------------------------------------------------------

11.Ülkemizde yasama ( kanun koyma) işini kimler yapar?

A) TBMM                                          
B) Başbakan
C) Cumhurbaşkanı                  
D) Bakanlar Kurulu
----------------------------------------------------------

12-Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı genel olarak düzenleyen yazılı kuralların tümüne birden verilen addır?  

A) Örf ve adetler             C) Anayasa      
B) Görgü kuralları             D) Ahlak kuralları
----------------------------------------------------------

13. “Demokrasi” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  İfade özgürlüğü vardır.
B)   Kişisel haklara saygı vardır.
C)   Sınırsız özgürlükler vardır.
D)   Herkesin yasa önünde eşitlik hakkı vardır.   
----------------------------------------------------------

14-Aşağıdakilerden hangileri seçimle göreve gelmez?

     I.  Milletvekili        
  II.  Kaymakam        
III.  Vali            
IV.   Belediye Başkanı    
V.    Muhtar

A) II ve III                C) II, III ve V      
 B) I, II ve V               D) II ve IV
 
---------------------------------------------------------- 

15. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı Forsu’dur?

----------------------------------------------------------
16. Hangi seçenekte mucit ve yaptığı buluş yanlış eşleştirilmiştir?
               Mucit                  Buluş
A)      Galileo Galile                   Teleskop
B)      Thomas Edison                Telgraf
C)      Graham Bell                    Telefon
D)     Wright Kardeşler            Motorlu uçak  Yukarıdaki kavram haritasında soru işareti olan yere hangisi getirilebilir?

A) Tembeldir                                   C) Çabuk vazgeçer
B) Meraklıdır                 D) Uçmayı sever
----------------------------------------------------------

18.  Atatürk; Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi mümkün değildir.” demiştir. 

Atatürk’ün yukarıda verilen sözü dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Askeri zaferler, mutlu bir geleceğin habercisidir.
B) Zafer kazanmak için savaşmak şarttır.
C) Başarılı olmak, ancak millet için çalışmakla mümkün olur.
D) Millet, ancak eğitim sayesinde kalıcı zaferlere ulaşılabilir.
----------------------------------------------------------

19. Atatürk’ün barışsever bir devlet adamı olduğunu aşağıdaki sözlerinden hangisi daha doğru anlatır?

A)  Yurtta sulh cihanda sulh.
B)   Ne Mutlu Türküm Diyene.
C)   Türk, öğün, çalış, güven.
D)  Cumhuriyetin temeli kültürdür.

----------------------------------------------------------

20-  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bağımsızlık sembollerinden 5 tanesini yazınız.

----------------------------------------------------------Yorum Gönder

 
Top