1

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...

SORULAR
1.       Vergi vermenin amacı;

        I.            Hizmet         II.  Altyapı        III. Çıkar      IV. Güvenlik
Verilen bilgilerden hangisinde   yanlış   yapılmıştır?
A-     I                   B- II                       C- III                D- IV  

2-
VERGİ VERMENİN
AMACI
        I.            Vatandaşlık  görevi
      II.            2-   Refahın( Mutluluk) sağlanması
    III.            3.Hizmet satın almak
    IV.            4.Oy kullanabilmek
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi vergi vermenin amaçlarından biri değildir?
A-     I                       B- II                             C- III                      D- IV

3 - EYLÜL :”Doğal kaynakların bilinçsizce kullanılması  insan hayatını tehdit eder. Günümüzde fabrika atıklarının doğal kaynaklarımızdan biri olan suları kirletmesi çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Örneğin:……………………………..

Eylül  konuşmasına  aşağıdaki  cümlelerden hangisiyle devam ederse yanlış olur?
 A- Suda yaşayan canlılar zarar görür.                          B- Maden rezervleri azalır.
 C. Kirlenen su ile sulanan yerlerdeki bitkiler zarar görür.
D- İçme suyuna karıştığından insan   sağlığına zarar   verir.

4. Aşağıdaki illerdeki evlere güneş  enerjisi paneli takılacaktır. Hangi ilin evi bu panelden daha fazla  güneş enerjisi alması beklenir?
A- Mersin            B- Çanakkale             C- Ağrı            D- Trabzon

5- Türkiye,   aşağıdaki  verilen ürünlerden hangisini ithal etmektedir?
A)İncir              B)Petrol                        C)Tekstil ürünleri                               D)Bor Madeni

6- Aşağıdakilerden hangisi nitelikli elemanın ülke ekonomisine katkılarını anlatan doğru bir cümle değildir?
A.     Zaman ve emekten tasarruf sağlar.
B.      Yeniliklere açıktır. Gelişmeleri takip eder.
C.      En çok vergiyi verenler arasında yer alır.
D.     İşini en iyi şekilde  başarı ile yapar. 

7- Üç ayrı iklim tipinin görülmesi sebebiyle her çeşit tarım ürününü ülkemizde yetiştirmek mümkündür. Tarımsal ürünler ülkemizin ihracatında önemli bir yer tutar. Ancak ülkemizde yetişmeyen bazı tarım ürünleri de vardır. Bu ürünler ithal edilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi ithal ettiğimiz ürünlerden biridir?
A) Çay              B) Fındık                C) Buğday              D) Kahve

8-. En fazla ticaret yaptığımız Avrupa ülkesi……………………………………….dır.
A.     ) İtalya                 B)Almanya              C) Yunanistan         D) İngiltere

9- Aşağıdaki faktörlerden hangisi dünyada nüfus yoğunluğunu etkileyen beşeri bir nedendir?
A) Yer altı kaynakları                                                           B) Su kaynakları
C)  İklim                                                                     D) Sanayi

10- Ülke dışına çıkacak malların ve ülkeye giriş yapılacak malların kontrol edildiği yere ne ad verilir?
A) İhracat                   B) İthalat                                C) Gümrük                             D) Sınır

11- 3.   Bir ülkede sanayileşmenin sağlanması;
I-Sermaye
II-Hammadde
III-Enerji
IV-İşgücü
gibi etkenlere bağlıdır.
Ülkemizde sanayileşmede yukarıda belirtilenlerden hangileri konusunda sıkıntı çekildiği söylenemez?
A)        I ve III            B-          II ve IV        C) III ve IV         D)          I ve II

12-       Aşağıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangisinin Türkiye ekonomisine katkı sağladığı söylenemez?
A)        Ormancılık                 C)        Açık deniz balıkçılığı
B)        Sanayi                         D)       Turizm

13- Bir bölgede otomotiv sanayinin gelişebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
A)     Sermaye   B-Ham madde     C-Yetişmiş eleman  D-Petrol kaynakları

“Komşuları ile ve bütün devletlerle iyi geçinmek Türkiye siyasetinin esasıdır.”
14 Atatürk, bu sözü ile dış politikada, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
A) Tam bağımsızlığın
B) Ulusal egemenliğin
C) Yurtta ve dünyada barışın
D) Çıkarlarımıza uygun dış siyasetin

15-Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün  milli dış politika anlayışının temelleri arasında gösterilemez?
A) Milli sınırlar içinde kalmak  
B) Diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmek
C) Milletlerarası ilişkilerde eşitliğe dayalı dostluklar kurmak  
D) Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek  

16- Deprem, sel, toprak kayması, çığ düşmesi gibi doğa olaylarının başta insanlar olmak üzere oluşturduğu zararlı  etkilere ……………. denir. Bunların yol atçıları olumsuzlukları en aza indirmenin yolu ………………… ve ……………………dir.
Yukarıda boş bırakıla yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
A) Deprem – işbirliği – yardımlaşma
B) Doğal afetler – yardımlaşma – işbirliği
C) Heyelan – dayanışma – işbirliği
D) Doğal afetler – hoşgörü – birlik

17-   

I. Şekilde gösterilen yamaç, gür ve sık ağaçlarla kaplı iken yoğun ağaç kesimi sonucu yapılan tahribatla II. Şekildeki duruma gelmiştir.
Bu değişimle beraber resimdeki köy, aşağıda verilen doğal afetlerden hangisinin tehlikesi altına girmiştir?
 A-Yangınların                                   C- Volkanik patlaması
B) Depremin .                                   D- Sel ve heyelan

18-Demokrasi anlayışının egemen olduğu toplumlarda, bireylerin düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip olması istenir.
   İstenilen bu durumun gerçekleşmesinde izlenecek en etkili yol, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kültürel varlıkların koruma altına alınması
B) Geleneklerin sonraki kuşaklara aktarılması
C) Bireylere, çevreyi koruma bilincinin kazandırılması
D) Farklı görüşlerin dile getirilmesinin sağlanması


19- Kralın sözleri, hangi yönetim biçiminin ilkelerine uygundur?
A) Meşrutiyet                              B) Demokrasi  
C) Oligarşi                                   D) Monarşi

20- Çocuklarla iletişimim, sabır gücüm, eğiticiliğim oldukça iyidir.
Yukarıdaki sözü söyleyen kişi hangi mesleği seçerse diğer mesleklere  göre  başarılı  olur? 
A) Öğretmen           B) Mühendis 

C) pazarlamacı        D) PsikologYorum Gönder

 
Top