0

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 6. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...

AŞAĞIDAKİ TEST SORULARINI CEVAPLANDIRINIZ (100 PN)

1-İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıklara işlerin genel adı nedir?
A)Kaynak devamlılığı       B)Ekonomik faliyet
C)Hayvancılık                     D)Tarım

2-Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyetlerden değildir?
A)Mera                               B)Tarım
C)Madencilik                     D)Ticaret

3-Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi kara denizde  yetişmez?
A)Çay                          B)Fındık
C)Mısır                        D)Buğday

4)Muz yalnızca Akdeniz bölgesinde yetişiyor.Ayçiçeği ise daha çok Marmara bölgesinde yetişiyor bunun temel nedeni ne olabilir?
A)Yetişen tarım ürününün uygun olan iklim şartları
B)O bölgede o ürünlerin daha fazla tüketilmesi
C)Çiftçilerin o ürünü ekmek istemeleri
D)Su kaynağının fazla olması

5-Ülkenin belli bir grubun yönettiği yönetim şekli nedir?
A)Monarşi     B)Oligarşi   
C)Teokrasi    D)Cumhuriyet

6-Ülkenin din adamları tarafından yönetilen yönetim biçimi nedir?
A)Monarşi       B)Oligarşi
C)Teokrasi                   D)Cumhuriyet

7-Yönetici olma babadan oğla geçen yönetim biçimi nedir?
A)Monarşi              B)Oligarşi
C)Teokrasi              D)Cumhuriyet

8-Anayasamızın 17. Maddesi olan ve en büyük hakkımız nedir?
A)Din ve vicdan özgürlüğü
B)İfade özgürlüğü
C)Yaşama hakkı
D)Konuşma hakkı

9-Aşağıda anlatılmak istenen nedir?
Ø  İnsan hakları ile ilgili ilk belgedir
Ø  Kısassa kısas kuralları içermektedir
Ø  Babil hükümdarı tarafından oluşturulmuştur
A)Veda hutbesi   B)Fransız yurttaş bildirgesi
C)İnsan hak. Beyannamesi    D)Hamurabi kan.

10-Kütahya,Eskişehir ve Balıkesir de çıkarılan maden nedir?
A)Demir    B)Linyit    C)Bakır   D)Bor

11-Artvin,Elazığ ve Kastamonu da çıkarılan maden nedir?
A)Bakır   B)Linyit   C)Demir     D)Petrol

12-Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına ne denir?
A)Nüfus   B)Nüfus yoğunluğluğu
C)nüfus seyrekliği      D)Kişi sayısı

13-

‘’?’’ yerine ne gelebilir?
A)nüfusun seyrek olduğu yerler
B)nüfusun fazla olduğu yerler
C)kötü durumda olan ülkeler
D)Nüfus yoğunluğunun az olduğu yerler

14-Aşağıda bilgileri verilen ürün nedir?
Ø  Yalnızca Karadeniz de üretilir
Ø  Bol su ister
Ø  En çok Rize de yetişir
A)Mısır   B)Çay   C)Fındık  D)Ceviz

Y
En büyük kıta okyanusya’dır
D
En kalabalık kıta Asya’dır
D
En büyük okyanus Hint okyanusu
Y
Yazıyı Lidyalılar buldu
15-Ayşe  yukarıdaki soruda her doğru yaptığı soru için 25 puan kazanacaktır .Buna göre Ayşe kaç puan almıştır?(10 pn)
A)25     B)50   C)75   D)100

16-Azerbaycan ın başkenti neresidir?
A)Bişkek   B)Bakü   C)Astana   D)Taşkent

17-    Frigyalılarda;
      -Keçi kılından dokumaların yapılması
     -"Tapates" adlı halı ve kilim üretilmesi
     -Parayı bulmaları  
  yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II                    B) I, II ve III
C) I ve III                       D) Yalnız I

18- İstanbul’un, Türkiye’nin nüfusu en fazla şehri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazladır?
a-)Hayvancılık                  
b-) Sanayi                   
c-) Madencilik                   
d-) Tarım

19-- Türk adıyla kurulan ilk Türk devletidir. Orhun abideleri onlar döneminde dikilmiştir
 yukarıdaki özellikleri verilen Türk Devleti hangisidir?
a) Asya hunları          
b) Göktürkler             
c) Uygurlar    
d) Avrupa hunları

20-Aşağıda verilenlerden bilgilerden hangisi Azerbaycan ile ilgili değildir?
A)En önemli yeraltı kaynağı gümüşTÜR
B)Nahçıvan Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alır.
C)Doğusunda Hazar Denizi vardır.                         
D)Başkenti Bakü’dür. BAŞARILAR… Yorum Gönder

 
Top