0

 1- Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde açıklayıcı ifade vardır?

A) Türküleri,özellikle çok güzel söyler.
B) Yeni bir bilgisayar almak için para biriktiriyorum.
C) Şarkıları da türküleri de çok severim.
D) Halam,iki gün sonra bize gelecek.

2- Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde açıklayıcı ifade yoktur?

A) Randevularımıza sadık kalmalı yani sözleştiğimiz saatte orada olmalıyız.
B) Ses kirliliği başka bir deyişle gürültü , işitme kaybına neden olur.
C) Okuldan çıkar çıkmaz hemen eve geldim.
D) Ev işlerine yardımcı olabilir,örneğin odanı toplayabilirsin.3- Aşağıdakilerden hangisinde  yukarıdaki cümledekini destekleyen ifadeler yoktur?

A) Açıkça söylemesi gerekirse her insanın beğenisi farklıdır.
B) Renklerin ve zevklerin tartışılamayacağına ben de katılıyorum.
C) Birimizin sevdiğini diğerimiz sevmeyebilir hatta ondan nefret bile edebilir.
D) Spor ve mavi rengin tonlarındaki giysiler,giyim zevkini yansıtmaktadır.

4- Aşağıdakilerden hangisi destekleyici ve açıklayıcı ifade olarak kullanılmaz.

A) Açıklamak gerekirse        
B) Örnek olarak
C) Hatta
D) Açıkladı

5- Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde destekleyici ifade vardır?

A) Kitaplığı taşımaya Mehmet de yardım etti.
B) O problemi ben de çözemedim.
C) Sınıf başkanlığı için en uygun  aday ben ce de Elif’tir.
D) Okulun en başarılı öğrencileri bizim sınıftadır.

6-     Arkadaşlarımızdan hangisinin söylediği cümle destekleyici ifade taşımaktadır?

A) Cem      B)   Öznur      C) Yeliz          D)   Özgür

7- Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde açıklama yapılmıştır?

A) Bilinçli tüketiciler haklarını bilen ve koruyan tüketicilerdir.
B) Yasalara uymak bütün vatandaşların görevidir.
C) Yardım kurumlarına üye olmalıyız.
D) Erozyonla mücadele edenlere destek olmalıyız.

8- Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde açıklayıcı ifade yoktur?

A) Çalışanlara yani emekçilere saygı duymalıyız.
B) Onu yakalamak için acele etmelisin,başka bir deyişle koşmalısın.
C) Fazla gürültülü yerlerde durmamalıyız.
D) Arkadaşlarıyla yeterince ilgilenmedi hatta oralı bile olmadı.Yorum Gönder

 
Top