0

6.SINIFLAR ÇEKİM EKLERİ VE YAPIM EKLERİ TEST SORULARI

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisinin kökü isimdir? A) Pazar gününün kapalı havası canımı sıktı.
B) Mart, kapıdan baktırır; kazma kürek yaktırır.
C) İndirimli satışlar dün başladı.
D) Denizin tuzlu suyu ağzına doldu.


2. Aşağıda verilen kelimelerin hangisi kök bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Sarardım
B) Çalışmalıyım
C) Hastalanmış
D) Dertleşiyoruz


3. Aşağıdakilerden hangisi “kök “durumunda olan bir sözcüktür? A) Yazlık
B) Simitçi
C) Balık
D) Bilgi


4. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü isimdir? A) kitaplık
B) çalışkan
C) gezgin
D) durak


5. Bazı kökler, hem isim kökü hem de fiil kökü (ortak kök) olarak kullanılabilir. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinde bu kurala uygun bir kullanım vardır? A) Onun kim olduğunu bilmeden ileri geri konuşuyor.
B) Boyacılar bugün işi bitiremeyecekler.
C) Bütün bu olup bitenleri senin aklın alıyor mu?
D) Okulda büyük bir gezi düzenlendi.


6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir yapım eki almıştır? A) Satıcıya ilgi göstermedi.
B) O görücü usulüyle evlenmiş.
C) Dikkat et, kırıcı oluyorsun.
D)  Yolcu henüz gelmedi.


7. Aşağıdaki kelimelerin hangisi birden çok yapım eki almıştır? A) imzalandı
B) zorluk
C) aralık
D) toprakladı


8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur? A) Küçük kız taşlık yoldan geçerek ormanlık alana vardı.
B) Adamlardan biri yolun ortasında durdu.
C) Küçük kız kulübeye vardığında kulübenin kapısının kilitli olduğunu gördü.
D) Sana hediyelik kalemler verecekmiş.


9. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Kitaplıklar
B) Bilgisayar
C) Kalemlik
D) Ağaçtan


10. Altı çizili sözcüklerin hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Kalemlerimden birini sen al.
B) Tahtayı nöbetçi sildi.
C) Öğrenciler ödevlerini getirdiler.
D) Sınıfımızda kitaplık bulunuyor.


11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sadece çekim eki almıştır? A) yazılarında
B) gözlemledi
C) bilgin
D) alırsın


12. Aşağıdakilerden hangisi çekim eki almamıştır? A) çocukluk
B) yollar
C) evim
D) ağaçta


13. Aşağıdaki eklerden hangisi, "odun" sözcüğünün anlamını değiştirir?a) –lar   b) -cu    c) -dan    d) –a

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türemiş sözcük kullanılmamıştır? A) Bazı çiçekler tıpta da kullanılır.
B) Derslerini her gün keyifle çalışır.
C) Bu yapıt sizin de ilginizi çeker.
D) Bahçemizde bir eğlence düzenledik.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim kökünden türemiş bir sözcük vardır? A) Onun yapısında içinden geldiği gibi davranmak var.
B) Ders notları geçici hevesler yüzünden düştü.
C) Eski güzel günleri mutlulukla düşünüyordu.
D) Geçit vermez dağların arasında kalakalmıştık.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki tırnak içindeki sözcük isimden türemiş bir eylemdir? A) Bütün olup biteni ''anlattı.''
B) Artık geleceğini daha çok ''önemsiyor.''
C) Günün birinde mutlaka ''görüşeceğiz.''
D) Çocuklara ‘‘renkli’’ şekerler almıştı.

17. 'seçim, saygı, bakıcı, bankacı'' bu sözcüklerden hangisi diğerlerinden farklı bir kökten türemiştir? A) seçim
B) saygı
C) bakıcı
D) bankacı

18. Aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı bir kökten türemiştir? A) kesici
B) bilgili
C) duygu
D) sulanmış

19. yapım eki almış sözcüklere türemiş sözcük veya gövde denir. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövdedir?
A) selamlaştı      B)  koşuyor     
C) sustum           D) gitmiştiniz

20. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiilden türemiş bir isimdir?
 A) sözlü    B) durak     C) sanatçı      D) dertsiz

21) Aşağıdaki kelimelerden hangisi eylemden eylem yapan ek alarak türemiştir?
A)  kitaplık   B)  bilgin   C)  dertleş-       D)  tanış-


22. -lık, -lik eki aşağıdakilerin hangisinde gövde durumundaki bir sözcüğe gelmiştir?
A)  yazlık   B)  insanlık   C)  avcılık    D) tuzluk

23. –den, de, -ci –i  eklerinden hangisini kalem kelimesine getirirsek kelimenin anlamını değiştiriri?
A)  -den   B)  -de   C)  -ci   D)  -i

24.Altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir ek almıştır?
A) Bugünkü derste ''sunum'' yapmam gerekiyor.
B) Bu soruna ''çözüm'' henüz bulunamadı.
C) Bugün ''başım'' çok ağrıyor.
D) Genel ‘‘seçim’’ erken yapılacak.


25. Yukarıdaki kelimelerin yapısı bakımından sıralanışı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) basit-  türemiş- birleşik kelime
B)  türemiş- birleşik- basit kelime
C) birleşik- basit- türemiş kelime
D) türemiş- basit- birleşik kelimeYorum Gönder

 
Top