0

SÖZCÜKTE   ANLAM
Sözcük dildeki anlamlı en küçük birimdir.
Anlam Özelliklerine Göre Kelimeler:
a)Temel Anlam:
Sözcüğün söylendiğinde aklımıza gelen ve sözlükte bulunan ilk anlamıdır.
Örnek:
BURUN--------------->  Lale'nin burnunun kanamasına sebep olmuş.
b)YAN ANLAM:
Gerçek anlamından çok uzaklaşmayarak kazanılan yeni anlamdır.
Örnek:
BURUN----------------> Ayakkabımın burnu aşındı.
c)Mecaz anlam:
Kelimenin gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır.
Örnek:
SICAK------------------> Bize çok sıcak davrandı.
d)Terim anlam:
Bir dalla ilgili o dala bağlı anlamdır.
Örnek:

Nota-Bir müzik terimidir.Yorum Gönder

 
Top