0

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmiştir. Cevap Anahtarından doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir nevi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları cevap anahtarlı olarak burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


1-  Osmanlı Devleti  hangi antlaşma ile Kuzey Afrika ‘daki son toprak parçasını İtalya ‘ya vermiştir?
A) Paris antlaşması        B) Londra antlaşması       
C) Ankara Antlaşması             D)Uşi Antlaşması

2-  Aşağıdaki meydana gelen gelişmelerden hangisi Trablusgarp ın İtalya ya verilmesine sebep olmuştur
A)Balkan Savaşları         B)1.Dünya Savaşı             
C)Londra Konferansı                D)Coğrafi Keşifler

3-  1. Balkan Savaşına katılmayıp 2. balkan savaşına katılan devlet hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)Yunanistan                  B)Bulgaristan                     C)Romanya                               D)Osmanlı Devleti

4- Aşağıdaki cephelerden hangisi müttefiklerimize yardım amaçlı  açılmamıştır ?
A)Galiçya                         B) Kafkas                            C)Makedonya                            D) Romanya 

5- Gıda ve Tarım Örgütü nün kısaltılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir ?
A)GTÖ                              B)FAO                                  
C)WHO                                      D)UNICEF

6  Aşağıdakilerden hangisinde ittifak devletleri tam olarak verilmiştir?
A) Almanya-Avusturya-Macaristan-Osmanlı devleti-Bulgaristan
B) Almanya-Yunanistan-Macaristan-Osmanlı devleti- Bulgaristan
C) İtalya-Osmanlı Devleti-Rusya-İngiltere-Fransa
D) İtalya-Rusya-İngiltere-Fransa- ABD-Yunanistan-Sırbistan

7 İlk Türk devletlerinde Kut adı verilen yönetme yetkisinin kan yoluyla babadan oğula geçtiği kabul edilirdi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Devletin saltanatla yönetildiği
B) Ülke yönetiminde meclisin önemli olduğu
C) Yönetme yetkisinin halktan kaynaklandığı
D) Taht kavgalarının olmadığı

8 Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri olamaz?
A) Toplumsal hayatı düzenleyen yasaları yapmak
B) Toplum huzurunu bozanları cezalandırmak
C) Toplumsal düzeni sağlamak için yasaları uygulamak
D) Toplumun din, dil, ırk yönünden birliğini sağlamak

9 Coğrafi Keşiflere kadar dünya ticaretinde önemli olan ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İpek Yolu
B) Kral Yolu
C) İstanbul Boğazı
D) Süveyş Kanalı

10 Aşağıdakilerden hangisi bir vakıf kuruluşunun özelliklerinden biri değildir?
A) Hizmetlerin ücretsiz olması
B) Sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı amaçlaması
C) Devlet denetiminin dışında olması
D) Eğitim, sağlık ve kültür alanında hizmet vermesi
  
11 Meslek tercihi yaparken göz önünde bulundurulacaklar arasında aşağıdakilerden hangisinin tercih edilmemesi doğru olur ?
A) Yetenekler
B)Anne ve babanın istekleri
C)Kişisel özellikler
D) İlgi ve istekler

12 Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Reform-Bilim ve sanatta yeniden doğuş
B)Coğrafi Keşifler-Yeni kıtaların ve karaların bulunması
C) Rönesans-Skolastik düşüncenin yıkılması
D) Sanayi İnkılabı-Üretimde makine gücüne geçilmesi

13 16. yüzyılda Dünya’nın döndüğü fikrini savunan Galileo, bu iddiasından vazgeçince yakılmaktan kurtulmuştur. 16. yüzyıl Avrupa’sı göz önüne alındığında, bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Bilim adamlarının bilimsel çalışmadığı
B) Bilimsel düşüncenin önünde engeller olduğu
C) Bilimin insan yaşamını kolaylaştırmadığı
D) Bilimsel gelişmelerin astronomi ile sınırlı kaldığı

14 Rönesans Dönemi sanatçıları, eserlerinde insan vücudunu tüm ayrıntılarıyla tasvir edebilmek için kadavralar üzerinde çalışmışlardır. Bu durum aşağıdaki bilimlerden hangisinin gelişmesine yol açmıştır?
A) Tarih
B) Kimya
C) Psikoloji
D) Tıp

15 Haçlı Seferlerinin düzenlenmesinde papaların ve din adamlarının rolü büyük olmuştur. Ancak Haçlı Seferleri amacına ulaşamamış, Hristiyanlarca kutsal sayılan topraklar ele geçirilememiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?
A) Derebeyliklerin zayıflamasına
B) Kilisenin otoritesinin sarsılmasına
C) Sınıf farklılıklarının ortadan kalmasına
D) Kralların güç kaybetmesine

16 Bugünden sonra divanda dergâhta bargâhta mecliste meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya diyerek Türkçenin yayılmasına katkı sağlayan hükümdar kimdir?
A)Germiyanoğullarından Yakup Bey                         
B)Türkiye Selçuklu hükümdarı 2.Kılıçarslan
C)Karamanoğlu Mehmet Bey                                     
D)Osmanlı hükümdarı Osman Bey

17 Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?
A)  Nüfus artış hızının yavaş olması.
B)   Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.
C)   Şehir nüfusunun az olması.
D)   Genç nüfusun fazla olması

18 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde halkı bilinçlendirmek ve kamuoyu oluşturmak amacıyla yararlandığı kitle iletişim araçlarından biridir?
A) TRT                                                                                    
B) Anadolu Ajansı
C) Ankara Radyosu                                                              
D) İstanbul Radyosu
19 Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlandığı durumlardan biri değildir?
A) Kamu sağlığı                                                                    
B) Savaş
C) Doğal afetler                                                                   
D) Toplum güvenliği

20 Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Hızlı ve haberleşme                                                      
B) yaygın haberleşme
C) Yüz yüze ilişkileri artırma                                             
D) Bilgi aktarımını sağlama

21. Rönesans, reform ve sanayi inkılâbı aşağıdaki hangi ülkelerde başlamıştır?
     Rönesans         Reform        Sanayi İnkılabı
A) İngiltere            İtalya             Almanya
B) Almanya           İngiltere         İtalya
C) İtalya                Almanya        İngiltere
D) İtalya                İngiltere         İtalya

22 Hırsızlık yaptığından şüphelenilen bir kişinin evinin aranması için, savcıdan izin alınmak zorunda olunması, kişilerin sahip olduğu aşağıdaki haklardan hangisinin sonucudur?
A) Konut dokunulmazlığının
B) Doğru bilgi almanın
C) Düşünceyi açıklama özgürlüğünün
D) Kitle iletişim özgürlüğünün

23 Hangisi ,anayasamızın değiştirilemez hükümlerinden değildir?
a)Devletin şekli                                                                    
b)Cumhuriyetin nitelikleri 
c)Devletin resmi dili                                                           
d)Devletin dini

24 İstanbul ve Çanakkale boğazları siyasi, ekonomik ve askeri bakımdan stratejik öneme sahiptir.
Bu  durum, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının;
I- Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamaları.
II- Ilıman iklim kuşağında bulunmaları.
III- Asya ve Avrupa kıtaları arasında ticaret yollarının üzerinde bulunmaları
IV- Kuvvetli deniz akıntılarının görülmesi
Gibi  özelliklerinden hangileriyle daha çok ilişkilidir?
A- I ve III                                        B- I ve II                           
C- II ve III                         D- II ve IV

25 sorunlar paylaştıkça …………………………………
Cümlenin akışına göre uygun kelime hangisi olabilir ?

A)Dostluklar farklılaşır                B)Azalır                          C)Artar                            D)İnsan bencilleşir  

CEVAP ANAHTARI
1d  ,2a,  3c,  4d 5b 6a 7a 8d 9a 10c 11B 12A 13B 14d 15b 16c 17 a  18B  19c 20c 21c 22a 23d 24a 25bYorum Gönder

 
Top