0

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarı yerine cevaplarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir nevi 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 7. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...

               2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ..............OKULU 7/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILISI


a)Çoktan Seçmeli Sorular( 7x10:70)

1- Aşağıdakilerden hangisi 17. yy’da Osmanlı Devleti’nde tarımsal üretimin azalmasına yol açmıştır?
A)Dışarıdan borç para alınması
B)Kapitülasyonların genişletilmesi
C)Tımar sisteminin bozulması
D)Nüfusun artması

2-Osmanlı Devleti’nde köylü toprağını iyi kullanmaz ve üç yıl arka arkaya boş bırakırsa, toprağı kullanma hakkı elinden alınır ve başkasına verilirdi.
Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğinin göstergesidir?
A) Sosyal sınıf ayrımına
B) Üretimde sürekliliği sağlamaya
C) Ülke bütünlüğünü sağlamaya
D) Özel mülkiyet hakkının gelişmesine

3- Vakıflar sayesinde Osmanlı ülkesinde; eğitim, sağlık, yol, cami, kervansaray, köprü, aşevi gibi toplusal hizmetler gerçekleştirilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların görevlerinden biri değildir?
A) Ülkenin siyasi politikasına yön vermek
B) Ticareti canlandırmak
C) Ülkeyi bayındırlaştırmak
D) Sosyal yardımlaşmayı sağlamak

4- Yanlış meslek seçiminde rol oynayan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)Ailenin yönlendirmesi
B)Çevreden etkilenme
C)Kişinin mesleğini sevmesi
D)Kişinin kendini yeterince tanımamış olması

5) Yıllık geliri 100.000 akçe ve üzerindeki dirlik topraklarıdır. Hanedan üyelerine, Divan üyelerine,  …   Beylerbeylerine maaş karşılığı olarak verilirdi.
Yukarıda özellikleri verilen dirlik toprakları hangisidir?
a)Has                         b) Zaamet
c)Tımar                                                  d) Ocaklık

6)
- Padişah'ın mührünü taşır.
- Bugünkü Başbakan konumundadır.
- Padişahtan sonra en yetkili devlet ada-  mıdır?
Yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki Divan üyelerinden hangisine aittir?
a) Reis-ül Küttap     b) Vezir-i Azam                 
c)Kazasker              d)Defterdar   

        7) Yenilikler ve ilk başlatan ülke eşleştirmelerinde yanlış şık hangisidir?
A) Rönesans - Rusya
B) Reform – Almanya
C) Sanayi İnkılâbı - ingiltere
D) Coğrafi Keşifler- İspanya, Portekiz

8)
 Verilen diyagramda “ ?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A- Boğazlar Türk egemenliğine girmiştir.
B- Karadeniz Türk gölü olmuştur
C-Akdeniz’de  Türk  egemenliği güçlenmiştir.
D- Barbaros Hayrettin Paşa Kaptan-ı Derya olmuştur.

  9)Sard’tan başlayıp Susa’da biten ve Lidyalar tarafından ilk defa kullanılan yol hangisidir?
A) Baharat yolu              B) ipek yolu       C) Kral yolu     D) Lidya yolu
  
10) Haçlı Seferlerinde Hıristiyanlar, Müslümanlardan barut, pusula, kâğıt, yel değirmeni, yeni ev tipleri, ipek işleri, halılar gibi birçok yenilik öğrendiler.
Bu açıklama ile aşağıdaki yargılardan hangisi arasında bir ilişki kurulabilir?
A) Akdeniz ticaretinin canlanması kültürel alışveriş sayesinde olmuştur.
B) Hristiyanlar, Müslümanlardan öğrendiklerini  geliştirmişlerdir.
C) Savaşlarda devletler kültürel olarak birbirinden etkilenmişlerdir.
D) Doğulu Müslümanlar, batıya bildiklerini öğretmek istememişlerdir.
  
 Aşağıdaki soruların Doğru olanların başına (D) Yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz. (her biri 2 Puan)

(   ) Galatasaray Lisesi'nde Tevfik Fikret müdürlük yapmıştır.

(   ) Loncalar Osmanlı Devleti'nde askeri birliklerin oluşturduğu dayanışma birlikleridir.

(   ) Seyyahla Osmanlı Devleti'nde ticaret yapan insanlara verilen isimdir.

(   ) İbn-i Sina Tıp alanında kendini geliştirmiş El Kanun Fi't Tıb adlı eseri tüm dünyada okutulmaktadır.

(   ) Sanayi İnkılabı Avusturalya'da başlamıştır.


1) Aşağıda verilen buluşlar ve insan hayatına etkilerinin eşleştirilmesini yazın. ( 10 Puan)

I. Rönesans     (   ) Bilgi birikiminin daha kolay ve ucuz paylaşılması

II. Top               (   ) Bilgi birikimin gelecek kuşaklara daha kolay ve doğru bir şekilde ulaştırılması

III. Yazı             (   ) Avrupa'da kilisenin güç kaybettiği din alanında köklü değişiklik yapıldığı dönemdir.

IV. Matbaa       (   ) Feodalitenin yıkılması güçlü krallıkların oluşmasını sağlamıştır.

V. Reform        (   ) Avrupa'da bilim, edebiyat, sanat alanında büyük gelişmelerin yaşandığı dönemdir.
  

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne faydalarını yazınız. (herbiri 1puan)
*...............................................................
*...............................................................
*...............................................................
*...............................................................
*...............................................................

Kut anlayışı hakkında bilgi veriniz.(5puan)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                               Başarılar Yorum Gönder

 
Top