0

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016  yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)
Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmiştir. Cevap Anahtarından doğru ve yanlışlarınızı kontrol edebilirsiniz. Bir nevi 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))

Lise 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları cevap anahtarlı olarak burada arkadaşlar...

Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)

Sizler için 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.

Şimdiden bol şans sizlere...


2015  /20164 ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 9.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZIL SINAVI

A-Aşağıdaki sorulardan boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurun. (Her soru 2 puan)
1- Kur’an Hz…………………dönemimde kitap haline getirilmiş ve Hz…………………döneminde çoğaltılmıştır.
2-Kur’anı ı Kerim’in ilk suresi……………………….son Suresi…………..…………dir.
3- Kuran ı Kerimin en kısa suresi………………en uzun suresi………………….dir
4- Türkler Müslüman olmadan önce  yeri göğü yaradan……………………………inancına sahipti.
5- Türklerin Müslüman olmasında …………tarihli ………………………savaşı etkili olmuştur.

B-Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz?( Her soru 5 puan)

SORU 1- Milletimizi diğer milletlerden ayıran temel özelliklere ne denir?
a) Milli Birlik                b)  Milli Seciyi              
c)Bağımsızlık    d) Değerler       e) Milli Zevkler

SORU 2- Aşağıdakilerden hangisi toplumu birleştiren temel değerlerden biri değildir?
a) Vatan           b) Millet           c) İstiklal Marşı            
d) Ülkü Birliği   e) Irk Birliği

SORU 3- Genellikle inançlara, beğeniye, ahlaka ve felsefi sistemlere dayanan, bir toplumda ya da toplumsal grupta bireylerin benimseyip olumlu tepki gösterdikleri olgu, düşünce, kural ve uygulamalara ne denir?
a) Felsefe         b) Değer          c) Kültür          
d) İnanç           e) Edebiyat

SORU 4Aşağıdakilerden hangisi toplumuzda önem verilen manevi değerlerimizden biri değildir?
a) Şehitlik             b) Bağımsızlık                    c) Aile                 
d) Para             e) Millet

SORU 5Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde laikliğin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalardan biri değildir?
a) 23 Nisan 1923’de TBMM ‘nin açılması         
b) 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması             
c) 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılması                
d) Medreselerin yaygınlaştırılması         
e) 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin kaldırılması

SORU 6-  Laiklik ilkesi Anayasamıza hangi tarihte girmiştir?
a) 1920             b) 1923             c)1928              d) 1932             e) 1937

SORU 7-Cumhuriyet döneminde devlet tarafından yazdırılan ilk ve en meşhur tefsir kitabının adı nedir?
a) Kur’an Yolu     b) Hak Dini Kur’an Dili        c) Yüce Kur’an                        
d) Sıratı Müstakim        e) Çağdaş Tefsir

SORU 8- Türklerle Müslümanlar arasındaki ilk doğrudan ilişki  kimin zaman gerçekleşmiştir?
a)Peygamberimiz Döneminde                b)Hz Ömer Dönemimde     
c)Hz Ali Döneminde                               d)Abbasiler Döneminde                              
e) Malazgirt Savaşıyla

SORU 9- Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin etkisi ile oluşan örf ve adetlerimizden biri değildir?
a) Kandil Gecelerini Kutlamak              
b) Muharrem ayının 10. gününde aşure dağıtmak          
c)Türbelere gidip mum yakmak             
d) Kabir ziyareti yapmak           
e) Yemeğe besmele ile başlamak

SORU Laiklik ilkesinin tüm dünyada yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisinden sonra olmuştur?
a) Evrensel İnsan hakları Beyannemesi             
b) I Dünya savaşı         c) II dünya Savaşı        
d) Fransız İhtilali           e) Halifeliğin kaldırılması

C- Aşağıdaki cümlelerden doğru olana( D) yanlış olana da (Y) yazınız.     (Her soru 1puan)
1(…….)Bayrağımızın özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı temsil etmesi onun manevi yönünü ifade eder.
2(……) Laiklik din ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir. 
3( ……)Atatürk din istismarına karşı çıkmamıştır.
4(…….)Toplumda eskiden uygulana gelen , toplum tarafından benimsenen davranış biçimlerine örf denir.
5(…….)Laik devlette din ve devlet işleri ayrı yürütülür.
6 (……) Türkler Emeviler aşırı milliyetçi olduğu için İslamiyet’e uzak kalmışlardır.
7(…….) Türklerin Müslüman olmasında Abbasilerin dostane tutumlarının önemi büyüktür.
8(…….) Türklerin  Ehl-i Beyt sevgisi Müslüman olmalarında etkili olmuştur.
9(…….) Fatih Sultan Mehmet Türklerin Müslüman olmasında Etkili bir şahsiyettir.
10(……) Ebu Hanifenin gerçek adı Muhammed bin İdris Eş Şafi’dir.

D-1. Türklerin Müslüman olma sürecini kısaca açıklayınız? 15 puan


2-Türklerin İslamı seçmesinde etkili olan şahsiyetlerden 5 tanesinin adını yazınız. 15 puan


DİN KÜLTÜRÜ AH. BİL. DERSİ 9.SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZIL SINAVI CEVAP ANAHTARI (B)
A-1- Hz Ebu Bekir-Hz Osman
2-Fatiha- Nas
3-Kevser- Bakara
4-Gök Tanrı
5-751- Talas
B-1- b) Milli Seciyi
2- e) Irk Birliği  
3- b) Değer
4- d) Para       
5- d) Medreselerin yaygınlaştırılması
6- e) 1937        
7- b) Hak Dini Kur’an Dili  
8- b) Hz Ömer Döneminde   
9- c) Türbelere gidip mum yakmak
10- d) Fransız İhtilali
C- 1-D
2-D
3-Y
4-D
5-D
6-D
7-D
8-D
9-Y
10-Y

D-1. “Türklerin Müslüman olma sürecini kısaca açıklayınız?
Türklerle Müslümanlar arasında ilk doğrudan temas Hz Ömer zamanında oldu. Hz Ömer’in emriyle Müslümanlar geri çekildi. Emeviler aşırı milliyetçi olduğu için Türkler islamiyetten uzak kalmıştır. Abbasiler döneminde 751 Talas savaşında Çinlilere karşı birleşince Türkler müslümanlardan etkilenmişlerdir. Ortak kültürlerel özellikler, göktanrı ve tevhit inancının benzerlikler bunda etkili olmuştur. Abbasilerin dostane tutumları ve Ehl i Beyt sevgisi Türklerin tamamen Müslüman olmasını sağlamıştır.

2-Türklerin İslamı seçmesinde etkili olan şahsiyetlerden 5 tanesinin adını yazınız?
a) Ebu Hanife
b) Ahmet Yesevi
c)İmam Maturidi
d)İmam Şafi

e) MevlanaYorum Gönder

 
Top