0

CUMHURİYET İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                                 
          2015-2016 Eğitim öğretim yılı 1. Sınıflar Sene Sonu Zümre Öğretmenler Kurulu toplantısı, 14.06.2016 Salı günü saat 12.00’da öğretmenler odasında aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

           Gereğini bilgilerinize arz ederim.   (13.06.2016)
                                                                                          
                                                                                             ......................
                                                                                          1-A Sınıf Öğretmeni
                                                                                       (1.Sınıf Zümre Başkanı)


GÜNDEM MADDELERİ:
 1. Açılış ve yoklama. 
 2. Yıl içinde alınan kararların değerlendirilmesi.
 3. Ders yılının değerlendirilmesi.
 4. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
 5. Ölçme ve değerlendirme.
 6. Ders kitapları ve araç gereçleri.
 7. Rehberlik ve kulüp çalışmaları.
 8. Mevsimlik olarak gelen öğrencilerin durumları,
 9. Devam devamsızlık durumları
 10. Dilek ve temenniler.


Uygundur

13.06.2016
 ......................................
Okul Müdür

  
2015-2016  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI CUMHURİYETİLKOKULU
1. SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No     :    3
Toplantı Tarihi:  14.06.2016
Toplantı Yeri   :   Öğretmenler Odası
Toplantı Saati  :   12.00
Toplantıya Katılan Öğretmenler: Birol ŞAFAK(1/A Sınıf Öğretmeni),  Recep KURU (1/B Sınıf Öğretmeni), Arif YILMAZ(Okul Müdür Vekili)
    

GÜNDEM MADDELERİ :
 1. Açılış ve yoklama. 
 2. Yıl içinde alınan kararların değerlendirilmesi.
 3. Ders yılının değerlendirilmesi.
 4. Öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
 5. Ölçme ve değerlendirme.
 6. Ders kitapları ve araç gereçleri.
 7. Rehberlik ve kulüp çalışmaları.
 8. Mevsimlik olarak gelen öğrencilerin durumları,
 9. Devam devamsızlık durumları
 10. Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1.  Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. Maddesi gereğince,
1/A sınıf öğretmeni Birol ŞAFAK başkanlığında toplandı.

 1.  Birinci ve ikinci dönem zümre tutanakları Recep KURU tarafından okundu. Alınan kararlara uygun hareket edildiği tespit edildi. 
 1. 1- B Sınıf Öğretmeni Recep KURU ve Birol ŞAFAK derslerin yıllık planlara göre işlendiğini ve bütün kazanımların zamanında bitirildiğini belirttiler. 
 1.  Recep KURU, tüm öğrencilerin okuma ve yazma becerilerini kazandıklarını, Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi ile ilgili kazanımları büyük ölçüde elde ettiklerini söyledi.
Birol ŞAFAK da sınıfının 2. Sınıfa hazır olduğunu, sınıfında başarısız öğrenci bulunmadığını söyledi.
 1. Birol Şafak, yeni ölçme ve değerlendirme sisteminin puanlamaya göre daha uygun olduğunu ancak derecelendirme basamaklarının yetersiz olduğunu söyledi. “Geliştirilmeli” ile “İyi” nin arasında “Orta” basamağının da olması gerektiğini söyledi. Çünkü bu iki basamak arasında da öğrencilerin olduğunu ifade etti. Recep KURU  bu görüşe katıldığını ifade etti.
 2. Recep KURU, ders kitaplarının genelde içerik bakımından iyi olduğunu, ancak Matematik ve Okumaya Başlıyorum ders kitaplarında yeterince etkinlik olmadığını söyledi.
Birol ŞAFAKda bu iki kitapta daha çok alıştırmanın olması gerektiğini söyledi.
Recep KURU, ders kitaplarının ve çalışma kitaplarının ayrı ayrı bölümlerde olmasının 1. Sınıfta sıkıntı yarattığını söyledi. Ders ve çalışma kitabı diye bir ayrımın olmamasının daha iyi olacağını söyledi. Etkinlikler konuların hemen arkasında yerleşmeli dedi.
 1. Birol ŞAFAK, ilçe genelinde ilkokullarda kulüp ve rehberlik çalışmalarının nasıl yürütüleceği hususunda bir karmaşa olduğunu söyledi. Bu çalışmaların ilkokul seviyesinde, evrak hamallığından uzak bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi. Recep KURU, bu düşünceye katıldığını söyledi.
 2. Recep KURU mevsimlik olarak gelen öğrencilerin durumlarının sınıf seviyelerin çok altında olduğunu, hatta bazılarının okuma yazma bilmediğini söyledi. Birol ŞAFAK bu öğrencilerin ikinci dönemin sonlarında gelmelerinden dolayı çok fazla bir şey yapılamadığını belirtti.
 3. Birol ŞAFAK; Sınıfında Selahattin DEVECİOĞLU adlı öğrencinin sürekli devamsız olduğunu, birkaç öğrencisinin de zaman zaman devamsızlık yaptığını, devamsızlık yapanların velileriyle görüştüğünü, ancak ailelerin ilgisizliğinden dolayı pek devamlılık sağlanamadığını belirtti. Recep KURU; Kendi sınıfında da Bahadır Osman DEVECİ, Sinan AYAN, Sarenur KAHVECİ adlı öğrencilerin sürekli devamsız olduklarını, bunların dışında sınıfında pek devamsızlık sorunu olmadığını belirtti.
 4. Dilek ve temenniler bölümünde Okul Müdür Vekili Arif YILMAZ,  Birol ŞAFAK ve Recep KURU’ya çalışmalarından ötürü teşekkür ederek toplantıya son verdi. 

 1.SINIFLAR SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

                                                             
 1. Öğrenci başarıları değerlendirilirken “Geliştirilmeli” ile “İyi” nin arasında “Orta” basamağının da olması gerektiğinin,

 1. Okuma ile ilgili sorunların giderilmesi için öğrencinin sadece okulda yaptığı okuma çalışmaları ile yetinmeyip evde ve özelliklede boş zamanlarında severek ve isteyerek kitap okuma alışkanlığı kazandırılmasına çalışılmasına,

 1. Kulüp ve rehberlik çalışmalarının ilçe bölge zümre başkanları toplantısında dile getirilmesine,

 1. Ders araç gereçlerindeki eksiklerin okul idaresi ile görüşülmesine,

 1. Seviyesi düşük veya okuma yazmaya tam olarak geçemeyen öğrencilerin olduğu, bu öğrencilerin öğretmenlerinin bu tür öğrencilerle birebir çalışmaların yapılması ve velilerle daha sık görüşülmesinin faydalı olacağına.

 1. Devamsızlık sorununun en aza indirilmesi için ailelerle daha fazla irtibat halinde olunmasına,

 1. Velilerle işbirliğine gidilerek, kazandırılan hikâye okuma alışkanlıklarının devamı için tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.Yorum Gönder

 
Top