0

Kat ve fazlalık problemleri

1) Yeşim’in cevizleri kardeşinin cevizlerinin 5 katından 7 eksiktir. Yeşim ile kardeşinin cevizlerinin farkı 57 olduğuna göre Yeşim’in kaç cevizi vardır?

2)  Fatih ile Adem’in yaşları toplamı 63 dir. Fatih’in yaşı , Adem’in yaşının 3 katından 5 eksik olduğuna göre Adem kaç yaşındadır?


3)  Yaşları toplamı 36 olan iki kardeşten, büyüğünün yaşı küçüğünün 2 katıdır. Büyük kaç yaşındadır?


4) Okulumuzdaki erkek öğrenciler kız öğrencilerin 4 katından 9 fazladır. Erkek öğrenciler ile kız öğrencilerin farkı 81 olduğuna göre sınıfımızda kaç erkek öğrenci vardır?


5) Ceyhun ile Cevdet’in paraları farkı 25  ¨ dır. Ceyhun’un parası Cevdet’in parasının 5 katından 5 ¨ fazladır. Ceyhun’un kaç ¨’sı vardır?

6) Anne ile kızının yaşları toplamı 90 dır. Annenin yaşı kızının yaşının 2 katından 9 fazladır. Kız kaç yaşındadır?


7) Bir zarf ile bir kağıda 90 ¨ verdim. Zarfın fiyatı, kağıdın fiyatının 4 katı olduğuna göre  bir zarf kaç ¨ dır?


8) İki sayının toplamı 56 dır. Bir sayı diğerinin 3 katı olduğuna göre bu sayıları bulunuz.


9) Bir kümesteki hindi ve ördeklerin sayısının  farkı 66’dır . Hindiler ördeklerin sayısının 4 katının 15 fazlasıdır. Kümeste kaç hindi vardır?


10) İki sayının toplamı 197 dir. Bir sayı diğerinin 5 katından  5 fazladır.Küçük sayıyı bulunuz.


11) Bir basketbol karşılaşmasını izleyen erkek seyircilerin sayısı bayan seyircilerin sayısının 4 katından 3 fazladır. Erkek ve bayan seyircilerin sayılarının farkı 39 olduğuna göre kaç erkek seyirci vardır?


12)  Baba ile oğlunun yaşları toplamı 56’dir. Babanın yaşı  oğlunun  yaşının 3 katı  olduğuna göre babanın yaşı kaçtır?

13) Cebimdeki paranın 4 katı ile 2 katının toplamı 84 ¨ ’dir. Cebimdeki para kaç  ¨ ’dir?14)  Bir kümesteki tavukların 3 katı ile 1 katının farkı  32’dir. Bu kümeste kaç tavuk vardır?Yorum Gönder

 
Top