0

FEN VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMA SAYFASI

Enerji – ışık yayarak – ışık kaynağı – doğal ışık kaynakları – yapay ışık – yapay ışık – güneş – ateş – elektrik lambası –ısı – ışık – ışık enerjisi –boşluk – havada – saydam – yarı saydam –           her doğrultuda – enerjisi – doğrusal yolla – gözlerimize – cisimleri görmemize
 


Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerine yazınız.
 • Işık bir ………………………. çeşididir.
 • Çevrelerine …………………….. diğer cisimlerin görünmesini sağlayan ışıklı cisimlere ………………………….. denir.
 • Güneş yıldızlar ve ateş böceği ……………………………… dır.
 • Mum ve gaz lambası ………………… kaynaklarıdır.
 • İnsan yapısı olan ışık kaynaklarına …………………………. kaynakları denir.
 • Sıcak ışık kaynakları ………………………. dır.
 • Elektrik lambasında akkor hale gelen metal tel ………………. ve …………….. verir.
 • Soğuk ışık kaynakları yalnız ………………….. yayar
 • Işık en iyi …………………… ve ………………….. yayar.
 • Işığın büyük bir bölümünü geçiren maddelere ……………………. maddeler denir.
 • Işığı az geçiren maddelere ……………………….. maddeler denir.
 • Işık kaynakları ……………………. ışın yayar.
 • Işık kirliliği ……………….... gereksiz harcanmasına ve ekonomik kayba yol açar.

 • Ses kaynağı – titreşerek – titreşir – titreşmez – ses  - dalgalar – boşlukta – ortamın sıcaklığına
  Sıcaklık arttıkça – ses 340 m yol alır – sesin yüksekliği – sesin tınısı – sesin şiddeti – ince ses
  Sesin yüksekliği – titreşim sayısına – ses tını - kalınlığı
  Işık …………………. yayılır ve ………………….. aydınlık sağlar …………….. neden olur.  Yukarıda verilen ses ile ilgili kelimeleri aşağıdaki cümlelerdeki boşlukların uygun olan yerlerine yazınız.
 • Ses veren her madde ya da cisimler …………………… denir.
 • Ses kaynakları …………………………. Ses oluşturur.
 • Esnek cisimler …………………. fakat esnek olmayan cisimler ve ……………….. üretmez.
 • Ses …………………………. halinde yayılır.
 • Ses ………………….. yayılmaz
 • Sesin yayılma hızı ………………………… bağlıdır.
 • …………………….. sesin o ortamdaki yayılma hızı da artar.
 • Bir sesi başka sesten ayıran özellikler nelerdir.
1-      …………………………………………………….
2-      …………………………………………………….
3-      …………………………………………………….
·         İnce sesi kalın sesten ayıran özelliğe ………………………… denir
·         Bir sesin ince ya da kalın olması o ses kaynağının ………………….. bağlıdır.
·         Titreşen bir telin boyu küçüldükçe ……………….. oluşur.
·         ………………………. keman sesini mandolinden, kaval sesini flütten ayıran bir özelliktir.
·         Telin ………………………. arttıkça ses kalınlaşır.


DOĞRU MU? YANLIŞ MI?
 


Aşağıdaki cümlelerin bazıları doğru, bazıları ise yanlıştır. Doğru olan cümlenin başına ( D ), yanlış olan cümlenin karşısına ( Y ) koyunuz.
 • Işık bir enerjidir.                                                                                              (    )
 • Görme duyumuzla algıladığımız enerjiye ışık denir.                         (    )
 • Işıktan oluşan cisimlere aydınlanmış cisimler denir.                                                   (    )
 • Soğuk ve sıcak ışık kaynakları aynı anlamı taşır.                                          (    )
 • Işık doğrular boyunca her yönde yayılır.                                      (    )
 • Güneş en büyük ısı ve ışık kaynağıdır.                                                               (    )
 • Cam, hava, su gibi maddeler ışığı geçirmez.                                                      (    )
 • Bir enerji türü olan ışık, ışık ışını denen doğrularla yayılır.                                 (    )
 • Işığın yayılma hızı, sesin yayılma hızından daha fazladır                                       (    )
 • Ayna gibi yüzeylere çarpan ışık yansımaz.                                                         (    )
 • Kentlerdeki gereğinden fazla ışıklandırma, ışık kirliliği yaratmaktadır.              (    )
 • Işık kaynaklarının farklı olması, ışık ışınlarının doğrusal yolda yayılmasında değişiklik oluşturmaz.                                                                                         (    )
 • Işığın yayılma hızı, ortamın özelliklerine bağlı değildir.                             (    )
 • Işık kirliliği enerji kaybına neden olur.                                                       (    )
 • Işık veren cisimler ısı da yayarlar.                                                            (    )
 • Ateş böceği yapay ışık kaynağı olarak bilinir.                
 • Sıcak ışık kaynağı, hem ışık hem de ısı enerjisi yayar.                    (    )
 • Pürüzlü yüzeylere düşen ışık dağınık yansır.                                           (    )
 • Başka ışık ışını tarafından aydınlatılan cisimler karanlık cisimler yani aydınlatılmamış cisimlerdir.                                                                                           (    )
 • Geçmiş zamana göre, şimdiki zamanda aydınlatma teknolojilerinde gerileme olmuştur. (    )
 • Ses bir titreşim sonucu oluşur.                                               (    )
 • Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir.                        (    )
 • Ses doğrusal yolla yayılır.                                                                    (    )
 • Ses boşlukta yayılır.                                                           (    )
 • Sesin duyulabilmesi için ses kaynağı ile kulağımız arasında katı, sıvı ya da gaz ortamının bulunması gerekmez.                                                               (    )
 • Ses, bir saniyede 340 metre yol alır.                                             (    )
 • Sıcaklık arttıkça, sesin o ortamda yayılması da azalır.                       (    )
 • Ses dalgalarının bir engele çarptıktan sonra yansıyıp geri dönmesine yankı denir.  (    )
 • Bir sesi diğer seslerden ayıran özelliklerinden biri de sesin tını ve sesin yüksekliğidir. (    )
 • Özdeş metal ile lastik telin çıkardıkları sesler farklı değildir.   (    )
 • Sesi, ses kaynağından uzaklaştıkça daha az duyarız.                        (    )
 • Sesin yansıma özelliğinden yararlanarak denizlerin derinlikleri ölçülür.             (    )
 • Deniz altındaki bir kişi, deniz üstünden geçen bir geminin sesini işitebilir.        (    )
 • Ses dalgaları titreşim kaynağından enerji taşırlar.                                       (    )
 • Sesin şiddeti, sesin uzaktan veya yakından duyabilme özelliğidir.                (    )
 • Ses kaynakları çok hızlı titreşirlerse kalın ses verirler.                                      (    )
 • Titreşen bir telin veya lastiğin gerginliği arttıkça ses incelir.                            (    )
 • Titreşen bir telin veya lastiğin boyu küçüldükçe ses kalınlaşır.                         (    )
 • Sesin bir ortamda yayılma hızı, ortamın sıcaklığına ve ortamın cinsine bağlı değildir.       (    )
 • Lastik, pamuk, yün ve keçe sesi az iletir.                                                      (    )
 • Sesin fazla oluşu insanı rahatsız eder ve ses kirliliği yapar.                                (    )
 • Ses kirliliği yapan, medeniyetten uzak demektir.                              (    )Yorum Gönder

 
Top