0

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi  2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları 2015/2016  yılı son haliyle, Seviyeye Uygun hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları en güncel ve geçerli sınav formatıyla burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...

 2015– 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .................................. İLKOKULU 4/B SINIFI İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 2.SINAVI


1-) Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden oluşan kurallardan değildir?
A) ahlak kuralları                B) örf ve adetler                                
C) trafik kuralları                    D) gelenekler

2-)Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının amaçlarından biri değildir?
A) Yurttaşların kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılama isteği                      
B) Yurttaşların sorunların çözümüne destek olma isteği
C) Yurttaşların devlete seslerini duyurma çabaları
D) Yurttaşların bir araya gelip devlete karşı çıkma isteği

3-) * Toplumda büyüklerin elini öpmek
      * Bayram ziyaretlerinde bulunmak
      * Düğün törenlerinde kına yakmak    


   Yukarıdaki kurallara ne ad verilir?
a.)  Ahlak kuralları                      b.) Örf ve adetler
c.)  Hukuk kuralları                     d.) Hak

4-)  Aşağıdakilerden hangisi kendi koyduğumuz kurallara örnek verilebilir?
A) Hiç kimse, kimseye işkence ve eziyet yapamaz.             
B) Koridorlarda koşmak yasaktır.
C) Araçlar kırmızı ışık yanınca durmak zorundadır.                         
D) Uyumadan önce dişlerimi fırçalamak zorundayım.

5-)" ........................... insan hak ve özgürlüklerini sınırlamak için değil bunların kullanımını düzenlemek için oluşturulmuştur." cümlesinde noktalı yere hangi sözcük gelmelidir?
A) kurallar                                     B) eşitlik             
C) örf ve adetler                            D) oyunlar

6-)  Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarından değildir?
A) ayıplama                        B) hapis cezası                                
C) kınama                     D) dışlama

7-) Hapşırırken ağzın kapanması hangi kurala örnektir?
A) görgü kuralı                       B) hukuk kuralı                
C) dini kural                               D) trafik kuralları

8-) Arkadaşına sinirlenen Tolga bir anlık öfke ile  arkadaşını itip yere düşürmüş, bacağının incinmesine sebep olmuştur.
Tolga, arkadaşının hangi hakkına müdahale etmiştir?
A)    Eğitim hakkına
B)    Beslenme hakkına
C)    Kişi dokunulmazlığı
D)    Düşünce özgürlüğü
9-) Aşağıdakilerden hangisi milleti oluşturan ögelerden değildir?
a- dil birliği                         b- kültür birliği                     
c- ülkü birliği                           d- din birliği

10-)Toplumsal yaşamı düzenleyen kurumların en önemlisi hangisidir?
a- Mahkeme                        b- Kızılay                                                     
c- Devlet                      d- LÖSEV

11-) Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşamı düzenleyen kurallardan değildir?
a- Örf ve adetler                     b- Ahlak kuralları                  
c- din kuralları             d- uzlaşı

12-) "Bazen kurallar ihtiyaca ve zamana göre esnetilebilir, değiştirilebilir veya kaldırılabilir."

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayı örnekler?

A) Önceden ilkokul öğrencilerinin önlük giyerken günümüzde okula serbest kıyafetle gelmesi
B) Önceden ulaşımda hayvanlar kullanılıyorken günümüzde araçların kullanılması
C) Bebekken yürüyemiyorken zamanla yürüyebilmemiz.
D) Zamanla okuma hızımızın artması

13-)Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?
A) Yaşlılara saygı göstermek.                       
B) Toplum içinde insanları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak.
C) Kırmızı ışıkta geçmemek.            
D) Farklı düşüncelere saygılı olmak.

14-) Kişinin başkalarına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesi nedir?                    A) Özgürlük                        B) Sorumluluk                                    
C) Hoşgörü                         D) Adalet
                                         
15-) Hangisi devletin vatandaşa karşı yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?
A) Bireylerin güvenliğini sağlamak
C) Yasalar önünde eşitliği sağlamak
B) Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak
D) Küsleri ve dargınları barıştırmak.

16-)İnsanların duygusal olması nasıl açıklanabilir?       
A) Alet yapıp, kullanır                                                               
B-)Güler, ağlar, eğlenir, espri yapar, kızar.                            
C-)Kurallar koyar ve kurallara uyar                                            
D-)Soru sorar, karar verir, merak eder

17-) Aşağıdakilerden hangisi devleti somut hâle getiren sembol ya da kurumlardan değildir?                                       
A) bayrak        B) ordu          C) hastane       D) ev

18-)  Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların sorumluluklarından değildir?
A) işte çalışma                        
B) vergi verme                   
C) müzik dinleme                       
D) seçimlere katılma

19-) Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların diğer yurttaşlara karşı sorumluluklarına örnek değildir?
A) Bir kaza gördüğünde ambulansı aramak
B) Orman yangınını ilgililere bildirmek
C) Yurttaşların beslenme, barınma, sağlık v.b. ihtiyaçlarını karşılamaları için imkân oluşturmak
D) Diğer insanların hak ve özgürlüklerine saygı göstermek

20-) Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızdan değildir? 
A-)Sağlık hakkı                C-)Mülkiyet hakkı                          
B-)Yaşama hakkı              D-)Seçme ve seçilme hakkı
21-) Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir?
A. Uzlaşmaya açık olmak.                                             
B. Hoşgörülü davranmak. 
C. Empati kurmak.                                                      
D. Sorunu görmezden gelmek.

22-)  “Sınıfta aynı düşüncede olmasak bile, herkes istediğini söylemekte serbesttir” böyle düşünen biri neyi savunuyordur?
A)Basın özgürlüğü                 
B) Düşünce özgürlüğü   
C)Eğitim hakkı               
D) Din ve vicdan özgürlüğü

23)  Ülkemizde hak ve özgürlükler aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
A)      Yasalar                           B) Gruplar                            
C)   Kurallar                 D) Resmi Kurumlar

24-) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Suç işleyenleri cezalandırmak.                            
B)  Barışı sağlamak.
C)  Çocukların okumasını sağlamak.                              
D)  Dünya çocuklarını koruma altına almak.

25-) Birlikte yaşamak neyi gerektirir?
A) Bir konu hakkında sevdiğimizi korumayı gerektirir. 
B) Karşılıklı saygıyı gerektirir.
C) Kendi çıkarlarını korumayı gerektirir.                    
D) Ailemiz için çalışmayı gerektirir.

26-) Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
a) Seçilme hakkı                      b) Ulaşım hakkı
c) Eğitim hakkı                       d) Seçme hakkı

27-) Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ve adalet için söylenemez?
A) Demokratik bir yönetim için eşitlik, adalet vazgeçilmezdir.
B) Bir ülkede eşitlik ve adalet ekonomik ve siyasi güçten daha önemlidir.
C) İnsanlar ekonomik koşullara tahammül edebilir fakat adaletsizliği, haksızlığı kaldıramazlar.
D) Zengin ve güçlü insanların daha fazla eşitlik ve adalete ihtiyacı vardır.

28-)  Saygı ifadesinin tanımı hangisidir?
A) Sevgi duymaktır.         B) Hakkını korumaktır.                                                           
C) Cesarettir.           D) Dikkatli, ölçülü davranmaktır.
                                             
29-) Aşağıdakilerden hangisi pozitif ayrımcılığa örnek olamaz?
A) Okullarda engelli öğrenciler için rampa yapılması.
B) Üst geçitlere yaşlı ve engelliler için asansör yapılması.
C) Minibüs ve otobüslerde hamileler için koltuk ayrılması.                                               
 D) Sınıfta en başarılı öğrenciye başkanlık görevi verilmesi.

30-) Aşağıda kurallar ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Kurallar insanların özgürlüğünü sınırlar.
B) Kurallar olmasaydı daha düzgün bir hayatımız olurdu.
C) Kurallar insanların toplum içindeki ilişkilerini düzenler.
D) Kurallara uymak zorunda değiliz.

31-) Aşağıdakilerden  hangisi  topluma  karşı  sorumluluklarımızdandır?
A) Hayatımızı devam ettirmek                                                            
B) Yardıma muhtaçlara yardım etmek.
C) Spor  yapmak.                  
D) Dengeli  ve  düzenli  beslenmek.

32-) Uzlaşı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Uzlaşı ile alınan kararlar her zaman mükemmeldir.
B) Uzlaşı sürecinde herkesi dinlemeye gerek yoktur.
C) Uzlaşı sürecinde uzlaşılacak konu hakkında konuşulmalıdır.
D) Bütün konularda uzlaşı gereklidir.

33-) Devletin kuralları nerede yazılıdır ?                                   
A) Anayasada                          B) Kitaplarda
 C)  Mahkemede                       D) Dergide


34-) Hangisi devlet tarafından toplumun ortak kullanılmasına sunulan mallarından değildir ?                       
A) Çeşme                             
B) Okul                          
C) Yol                                  
D)  Ev  

35.

     Yukarıdaki şemada “ ? “ ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
    A)   Kamu Kurumlarının  Özellikleri                       B)   Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri
    C)   Devlet Memurlarının Görevleri                         D)  Devletin Vatandaşlarına Karşı Görevleri

36-) İnsanların sahip olduğu temel hak ve hürriyetlere beş örnek yazınız. ( 10 Puan)
  
*)……………………………………..…….………..   
*)…………………….…………………………….   
*)………………………………..…………………..    
*)………………………..………………………………..…….      
*)…………………………………………..………………………..

 37-) Aşağıda  verilen bilgilerden doğru olanına ( D ) yanlış olanına  ( Y ) yazınız.   ( 10  puan)

 (       )  Toplumun ortak mallarını korumak sadece sivil toplum kuruluşlarının görevidir.

(       )  Devlet hizmetlerinden ülkemizin yurttaşı olmayanlar yararlanamaz.

(       )  Özgürlük sınırsızdır. Hiçbir durumda kimsenin özgürlüğüne dokunulamaz.

(       )  Anlaşmazlıklar doğaldır ve yaşamın  bir  parçasıdır.

(       )  Uzlaşmanın temelinde bilgi, sevgi, saygı, hak  ve  barış  dili  bulunmaktadır.

     )  Vatandaşların  hem  devlete  hem de  diğer  yurttaşlara  karşı  görevleri  vardır.   
(       )  Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.                                                                   
(       )  Sivil toplum kuruluşları, devletin ihtiyaçlarını karşılar.                                                                                                
(      )   Birlikte yaşadığımız insanlara karşı sorumluluklarımız vardır.                                                                            (      )   Kurallar “kendiliğinden oluşan” ve “oluşturulan” kurallar olarak ikiye ayrılır.

38-) Aşağıdaki ifadelerin başına uygun olan kelimeleri yazınız. ( 12 Puan )
  Adalet  -----   Eşitlik  ----  Özgürlük  ----  Ayrımcılık   ----   Pozitif Ayrımcılık   ----   Hak

(  )  Şevval’in teneffüse çıkınca istediği oyunu oynaması. 

(  )  Rafet’in Suriyeli olan Ahmet’e çok kötü ve saygısız davranması. 

(  )  Sadullah’ın da diğer çocuklar gibi oyun oynayıp eğlenmesi ve yaşaması.

(  )  Kaleli yakar top oyununa daha iyi oynayan Ayşe’nin seçilmesi.

(  )  Tüm öğrencilerin düzenlenen okul gezisine katılmasına izin verilmesi. 

(  )  Hamile olan bayanlara otobüse binerken öncelik ve sıra verilmesi. 

39)Her yurttaşın devlete karşı yapması gereken görev ve sorumlukların  dört tanesini yazınız. (8 Puan)                         
*......................................................................................... *..........................................................................................
 *......................................................................................... *.......................................................................................... 

40-) Cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (12 Puan)
hükümetler sorumluluklarını yurt aktif yurttaş
gelişmiş kural  devlet  ortak kültürdür             
yaptırım   hukukun üstünlüğü   oluşturulan                 hakkını

* ...................................................., milletin ülke üzerinde örgütlenmiş halidir.

* Bir ülkede düzen, yurttaşların .............................................................. yerine getirmesi ile sağlanır.

*......................................................................sorumluluklarını etkili ve özenli bir şekilde yerine getirendir.

*..................................................... insanların üzerinde yaşadıkları toprak parçasıdır.

*Birbirlerinden farklı insanların aynı yerde yaşamasını sağlayan, onları birbirine bağlayan ve yaşadıkları yeri yurt yapan da sahip oldukları ..................................................................

*Hukuk önünde herkesin eşit olmasına ................................................................................... denir.
           
41-) Aşağıda verilen bilgiler ile kelimeleri harfleri kullanarak eşleştiriniz. ( 10 Puan )

A
EŞİTLİK

Bazı özel durumları olan insanların farklı ihtiyaçlarından kaynaklanan dezavantajlarını onlara yeni haklar vererek ortadan kaldırmaktır.
T
KURAL

İnsanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır.

F
POZİTİF AYRIMCILIK

Davranışlarımıza yön veren uyulması gereken ilkelerdir.

H
UZLAŞI

Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesidir.

İ
SORUMLULUK


Sorunların çözülebilmesi için tarafların uyum içinde fikir alış verişi yapmalarıdır.


42-) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklere üç (3) madde  yazınız. ( 3 Puan)
*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*** SINAVINIZ BİTTİ. SINAV KÂĞIDINIZI KONTROL EDİNİZ.                                                                                                                                              Not Baremi: Tüm test soruları 1 puandır. Diğer soruların puan değerleri yanında yazmaktadır.                                                                 Yorum Gönder

 
Top