0

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları  doğru yanlış boşluk doldurma ve çoktan seçmeli 2015/2016 yılı son haliyle hazırlanmış kaliteli ve özgün sorular. Bu sorulara çalışarak sınava hazırlanın arkadaşlar. Sitemizde bulunan diğer soruları da kontrol edebilir ve onlara da çalışabilirsiniz. En azından yarısı tutar değil mi:)

Yazılı sorularımızın altında cevaplar da verilmemiştir. Cevap Anahtarını siz oluşturabilirsiniz değil mi? Bir nevi 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Online Yazılı Soruları gibi düşünün arkadaşlar:))


Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları sizin için burada arkadaşlar...


Bazı dersler ancak çok çalışarak başarılır. 6. Sınıf Sosyal Bilgiler konusunda başarıya ulaşmak için için gemi azıya almak, geceyi gündüze katmak, ve çok örnek soru çözmek gerekir:)


Sizler için 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersini kolaylaştıracak güzel bir sınav örneği paylaşıyoruz.  Unutmayı arkadaşlar, matematik dersi ihmale gelmez... Hepiniz biliyorsunuz ki iyi çalışmak, bol soru çözmek başarılı olmanın en temel yoludur. Bu 6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı Sınav Soruları Kaliteli ve Özgün çalışması sizler için başarıya giden en önemli tekniklerden biridir.


Şimdiden bol şans sizlere...


A)     Aşağıdaki verilen soruları yanıtlayınız ( 5*10=50)


1)Demokrasi nedir ? 


      2)Demokrasinin temel ilkeleri nelerdir en az 3 örnek yazınız 


3)Yönetim şekilleri nelerdir ve bunların özelliklerini yazınız 


4) İpek yolu neden önemlidir ve ipek yolu nedir açıklayınız?
  

5) Türkiyede kaç iklim tipi vardır ve bu iklim tipleri nelerdir yazınız.

       B) Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise D yanlış ise Y koyunuz ( 2*10=20)
1.    (   )  Demokrasilerde siyasi partiler, vazgeçilmez değildir
2.    (   ) türkiye’nin  ilk kadın piloto Afife Jale’dir
3.    (   )  yaşama hakkı, temel haklarımızdandır
4.    (   )  Askeri öğrenciler, seçimlerde oy kullanabilirler…
5.    (   )  Cumhurbaşkanı seçilme yaşı 40’dır
6.    (   )  Hak, bir şeyi yapabilme yetkisidir.
7.    (   )  Matbaayı Johann Gutenberg geliştirdi
8.    (   )  İlk Osmanlı Anayasası, Teşkilatı Esasiye’dir
9.    (   )  Hammurabi yasalarında göze göz, dişe diş esastır
10.  ( ) Seçim, demokrasi için vazgeçilmez koşullardan birisi değildir

C)Aşağıdaki boş bırakılan yerleri doldurunuz(2*5=10)
1-    Ülkemizin ilk siyasi partisi…………………............’dir
2-    Ülkemizin diğer ülkelerden mal almasına .................................................(dışalım)  denir.
3-    Ülkemizden diğer ülkelere mal satmaya......................................................... (dışsatım) denir.
4-    İnsanların geçimini sağlamak için yaptığı sürekli işe …………………….........………denir.
5-    Devletin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek için doğrudan veya dolaylı olarak vatandaştan aldığı paraya .........................................tır

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yapınız (2*10=20)
1)Devletin dini kurallara dayanarak yönetilmesine ne ad verilir?
A) Oligarşi                        B) Cumhuriyet
C) Teokrasi         D) Monarşi

2)Nitelikli bir insanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Emeği ve malzemeyi çok harcar.
B) Daha üretken olur.
C) Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar.
D) Yenilere ve gelişmelere açıktır.

3)Osmanlı devletinin ilk Anasasının adı nedir?
A)1876 Anayasası         B) Islahat Fermanı
C)Kanun-i Esasi            D) 93 Harbi
4)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin sunduğu olanaklardan biri değildir?
A) Çok partili hayat       B) Ulusal Egemenlik
C) Eşitlik                          D) Sınıf ayrımı
  5)Hak ve özgürlükleri evrensel olarak tanıyan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan Hakları Bildirgesi       B) NATO
C) Kanuni Esasi                        D) Hammurabi Yasaları

    6)Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Ve Ekonomik haklardan birisi değildir
A) Ailenin Korunması               B) Eğitim hakkı
C) Yaşama hakkı                       D) Sosyal Güvenlik hakkı
7)Devletin vatandaşına daha iyi hizmet sunması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Askerlik yapmak
B)Vergi vermek
C)Seçimlerde oy kullanmak
D)Fabrika kurmak

8)Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin ekonomisini etkileyen coğrafi etmenlerden biri değildir?
A) Yer şekilleri
B) İklim şekilleri
C) Teknolojik gelişmeler
D) Denizlere göre konum

9)ürkiye’de seracılığın Ege ve Akdeniz bölgelerinde gelişmesinde, bu bölgelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi en çok etkili olmuştur?
A) Ormanların bulunması
B) Güneşli gün sayısının fazla olması
C) Yüz ölçümlerinin geniş olması
D) Yer şekillerinin engebeli olması

10)
Hasan : İnsanın doğuştan sahip olduğu  temel haklardan biridir.
Aysun : Bireyin başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmesidir.

  Öğrenciler hangi kavram hakkında konuşmaktadırlar?

 A-Özgürlük          B- Eşitlik          C- Katılımcılık     D-Milli EgemenlikYorum Gönder

 
Top