0

Matematik sınıf defteri kazanımlar
1.Hafta
19-23 Eylül
Uzamsal ilişkileri ifade eder. (5 ders)

2.Hafta
26-30 EYLÜL
. Rakamları okur ve yazar.(5 ders)
3. Hafta
3-7 Ekim
. Rakamları okur ve yazar. (1 ders)
. Nesne sayısı 20’den az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. (4 ders)
4.Hafta
10-14 Ekim
. Nesne sayısı 20’den az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. (2 ders)
100 içinde ileriye doğru birer sayar ve onar ritmik sayar. (3 ders)
5. Hafta
17-21 Ekim
100 içinde ileriye doğru birer sayar ve onar ritmik sayar. (3 ders)
20 içinde ikişer ve beşer ileriye; birer geriye sayar. (2 ders)
6.Hafta
24-28 Ekim
20 içinde ikişer ve beşer ileriye; birer geriye sayar. (4 ders)
20’ye kadar olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır. (1 ders)
7. Hafta
31- 4 Kasım
20’ye kadar olan sayılarda verilen bir sayıyı, azlık-çokluk bakımından 10 sayısı ile karşılaştırır.  (4 ders)
Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. (1 ders)
8.Hafta
7-11 Kasım
Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. (5 ders)
9. Hafta
14-18 Kasım
Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. (1 ders)
Nesne sayıları 20’den az olan iki gruptaki nesneleri birebir eşler ve grupların nesne sayılarını karşılaştırır.  (4 ders)
10.Hafta
21-25 Kasım
20’ye kadar olan sayıları sıra bildirmek amacıyla kullanır. (3 ders)
Tam ve yarım saatleri okur.  (2 ders)
11. Hafta
28 K- 2 Aralık
Tam ve yarım saatleri okur. (4 ders)
Toplama işleminin anlamını kavrar. (1 ders)
12.Hafta
5-9 Aralık
Toplama işleminin anlamını kavrar. (3 ders)
Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.  (2 ders)
13. Hafta
12-16 Aralık
Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.  (5 ders)
14.Hafta
19-23 Aralık
Toplamları 20’ye kadar olan doğal sayılarla toplama işlemini yapar.  (3 ders)
. 20’ye kadar olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. (2 ders)
15. Hafta
26-30 Aralık
. 20’ye kadar olan bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. (1 ders)
. Çıkarma işleminin anlamını kavrar. (3 ders)
20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.  (1 ders)
16.Hafta
2-6 ocak
20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.(5 ders)

17. Hafta
9-13 ocak
20’ye kadar olan doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar. (4 ders)
Paralarımızı tanır (1 ders)
18. Hafta
16-20 ocak
Paralarımızı tanır. (1 ders)
Toplama işleminde sıfırın etkisini açıklar. (1 ders)
Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. (3 ders)

Serbest Etkinlik sınıf defteri kazanımlar

19.Hafta
6-10 Şubat
Toplamları 20’yi geçmeyen sayılarla yapılan toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur. (1 ders)
Toplama işleminde toplananların yerleri değiştiğinde toplamın değişmediğini fark eder. (2 ders)
. Zihinden toplama işlemi yapar. (2 ders)
20.Hafta
13-17 Şubat
. Zihinden toplama işlemi yapar. (1 ders)
Toplama ve çıkarma işlemi arasındaki ilişkiyi fark eder. (4 ders)
21. Hafta
20-24 Şubat
Doğal sayılarda zihinden çıkarma işlemi yapar. (4 ders)
Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.(1 ders)
22.Hafta
27 şub- 3 Mart
Belirli olayları ve durumları referans alarak sıralamalar yapar.(3 ers)
. Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.(2 ders)
23. Hafta
6-10 Mart
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer.  (4 ders)
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. (5 ders)
24.Hafta
13-17 Mart
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. (5 ders)
25. Hafta
20-24 Mart
Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer.(2 ders)
. Geometrik şekilleri kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.(3 ders)
26.Hafta
27-31 Mart
. Geometrik şekilleri kenar sayılarına göre sınıflandırarak adlandırır.(1 ders)
Günlük hayatta kullanılan basit cisimleri, özelliklerine göre sınıflandırır.  (3 ders)
Geometrik cisimlerle şekilleri ilişkilendirir (1 ders)
27. Hafta
3-7 Nisan
Geometrik cisimlerle şekilleri ilişkilendirir (2 ders)
Geometrik cisim veya şekillerden oluşan bir örüntüdeki kuralı bulur ve örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek örüntüyü tamamlar. (3 ders)
28.Hafta
10-14 Nisan
En çok üç ögeli bir kurallı geometrik cisim ya da şekil örüntüsü oluşturur (2 ders)
En çok üç ögeli bir kurallı geometrik cisim ya da şekil örüntüsü oluşturur (3 ders)
29. Hafta
17-21 Nisan
Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırır ve sıralar. (1 ders)
Bir uzunluğu ölçmek için standart olmayan uygun ölçme aracını seçer ve ölçme yapar. (2 ders)
Bir nesnenin uzunluğunu standart olmayan ölçü birimleri türünden tahmin eder ve ölçme yaparak tahminlerinin doğruluğunu kontrol eder.(2 ders)
30.Hafta
24-28 Nisan
. En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okur.(5 ders)
31. Hafta
1-5 Mayıs
Veri toplar ve çetele tablosu üzerinde kaydeder; nesne grafiği oluşturur (2 ders)
Bütün, yarım ve çeyreği modeller üzerinde gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.  (2 ders)
32.Haft
8-12 Mayıs
Bütün, yarım ve çeyreği modeller üzerinde gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.  (5 ders)
33. Hafta
15-19 Mayıs
Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır. (2 ders)
Standart olmayan birimleri kullanarak ağırlık ölçer. (2 ders)
34.Hafta
22-26 Mayıs
En az üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar ve aralarındaki ağırlık ilişkilerini yorumlar.(3 ders)
Sıvı ölçme etkinliklerinde standart olmayan birimleri kullanarak sıvıları ölçer. (1 ders)
. Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar. (1 ders)
35. Hafta
29 Ma- 2 Ha
. Özdeş en az üç kaptaki sıvı miktarını karşılaştırır ve sıralar. (2 ders)
Tek kurallı sayı örüntüsünü tanır, örüntünün kuralını bulur. (3 ders)
36. Hafta
5-9 Haziran
Tek kurallı sayı örüntüsünü tanır, örüntünün kuralını bulur. (1 ders)
Bir sayı örüntüsünde eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.(4 ders)Yorum Gönder

 
Top