0

2. SINIF 1. DÖNEM 1. HAYAT BİLGİSİ DEĞERLENDİRME  SORULARI
A. Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(Her soru 2 puan)

1-Halkın kendi kendisini yönettiği, yönetim şekline ………………………………..denir.
2- Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı   ……………………     ……………………   başlattı.
3-Bayrağımız ve İstiklal Marşı’mız  …………………………        sembolümüzdür.
4- Atatürk ,en son Harp Akademisi’ni bitirerek …………………   …………….   olarak orduya adandı
5- Atatürk’ün mezarı   ………………’da ki    ………………………’dedir.
6- Atatürk , ………………………    …………………….  Okulu’nda okurken  babası öldü.
7-Atatürk ,   ………………………   …………………………’ da okurken matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi.
8-Atatürk, ….   …………..  …………….  yılında İstanbul’daki …………………  ……………
 ’nda  öldü.
9-Düşmanlar yurdumuza ……  ……………    Savaşı sonunda girdi.
10- İlk  cumhurbaşkanımız   ………………………      ’tür.


B-Aşağıdaki soruları cevaplayın (Her soru 5 puan)
1-  Atatürk ,Samsun’a hangi tarihte çıkmıştır?          A) 19 Mayıs 1919           B) 23 Nisan 1920         C) 30  Ağustos 1922

2- Mustafa Kemal, aşağıdaki şehirlerin hangisinde toplantı yapmamıştır?         A) Erzurum        B) Sivas               C) Afyon

3- 1. Dünya Savaşı sonunda, yurdumuza giren düşmanları, yurttan atmak için   hangi savaş yapıldı?   
A) Çanakkale Savaşı      B) Birinci Dünya Savaşı        C) Kurtuluş Savaşı

4- İstiklal Marşı'mızı kim yazmıştır?
A) Mustafa Kemal Atatürk         
B) Mehmet Akif Ersoy            
C) Osman Zeki  Üngör

5- Aşağıdakilerden hangisi dinî  bayramlarımızdandır ?
A) Cumhuriyet Bayramı     
B) Kurban Bayramı   
C) Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramı

6- Hangisi bayrağımızın özelliği değildir ?
A)   Rengi kırmızıdır.  
B) Üzerinde beyaz renkte ay yıldız vardır.   
C) Kare şeklindedir.

7-Her yıl 23 Nisan’da hangi bayramı kutlarız?
A)    Cumhuriyet Bayramı’nı   
B)Zafer Bayramı’nı   
C) Ulusal  Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı
  
8-Atatürk, aşağıdaki olaylardan hangisini önce  yapmıştır?
  A)  Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.   
B) Cumhuriyet’i ilan etti    
C) Samsun’a  çıktı 

9- Aşağıdaki olaylardan en son hangisi olmuştur?
A)    Kurtuluş Savaşı   B) Cumhuriyet’in ilanı   C)  1. Dünya Savaşı

10--  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı niçin kutlarız?
A)    Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı için 
B)Cumhuriyet ilen edildiği için
B)     Atatürk, Samsun’a çıktığı için

11- Atatürk ne zaman ve nerede doğdu?
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………   
12-Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açıldı?
............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………

13-Cumhuriyet ne zaman ilan edildi?
...............................................................……………………………………………………………………………
14-Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk’ün yaptığı yeniliklerden dört tanesini yazın
        1-……………………………………………………………………………
        2-……………………………………………………………………………
        3-………………………………………………………………………………
       4-………………………………………………………………………………

15-Milli bayramlarımızın isimlerini yazın
    1-………………………………………………………………
    2-………………………………………………………………
    3-…………………………………………………………………
    4-………………………………………………………………
  
16- Atatürk’ün gittiği okulları sıra ile yazın.

    1-………………………...…………………………………………………
    2-…………………………………………………………………………
    3-……………………………………………………………………
    4-………………………………………………………………………
    5-………………………………………………………………………..
    6………………………………………………………………………….Yorum Gönder

 
Top