0

GÜÇLÜ YANLARIMIZ
Bütün insanlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Fiziksel özellikler (saç rengi, boy, kilo vb.) yetenekler, düşünceler insanları birbirinden ayıran ve onları özel kılan özelliklerdendir. Bazı insanlar yardımsever, cesur, sevecen olma gibi özelliklere sahiptirler. Bazı insanların da güzel resim yapmak, şarkı söylemek, şiir yazmak gibi yetenekleri vardır. Bütün bunlar insanları diğer insanlardan farklı kılan özelliklerdir.
İnsanların farklı özelliklerine karşı saygılı olmalı, alaycı davranılmamalıdır. Farklılıkların insanları eşsiz ve özel yaptığı unutulmamalıdır. Farklı özelliklerimizin olması doğaldır. Her insanın güçlü yanları vardır. Örneğin, sorunlarla başa çıkabilmek, tiyatro oyununda güzel rol yapmak, yardımsever olmak güçlü yanlardır.
Güçlü yanlarımızı bilmek bizlere yarar sağlar. Meslek seçiminde, okulda alınan görevlerde, insanlarla iletişimimizde güçlü yanlarımız etkili olur.

Yukarıdaki metni sessiz okuyunuz, anlatınız aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi yetenek değildir?
A) Fiziksel özellik
B) Şiir yazmak
C) Resim yapmak

2. I. Sorunlarla başa çıkabilmek,
II. Tiyatro oyununda güzel rol yapmak,
III. Yardımsever olmak
Yukarıdaki özellikler bizim hangi yönümüzü belirtir?
A) Yeteneğimizi
B) Güçlü yönümüzü
C) Fiziksel yönümüzü

3. Güçlü yanlarımızı bilmemizin, bize ne gibi etkisi vardır?
A) Meslek seçiminde etkili olur.
B) Alaycı olmamızda etkili olur.
C) Fiziksel özelliklerimizde etkili olur.

4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.
güçlü yanlar-saygılı olmalı -güçlü yanlarımız-
A) Meslek seçiminde, okulda alınan görevlerde, insanlarla iletişimimizde ………………………………………………….etkili olur.
B) İnsanların farklı özelliklerine karşı ………………………………….., alaycı davranılmamalıdır.
C) Sorunlarla başa çıkabilmek, tiyatro oyununda güzel rol yapmak, yardımsever olmak …………………………………………..dır.Yorum Gönder

 
Top