0

Hayat Bilgisi Dersi Çalışma Notu
SINIFIMIZIN KROKİSİNİ ÇİZELİM
Kuş bakışı; bir yerin yüksekten görünümüdür.
Kroki; bir yerin kuş bakışı görünümünün ölçüsüz olarak kağıt üzerine küçültülerek çizilmesine denir.
Kroki çizerken , örneğin okul krokisi çizerken ; okul çevresindeki yollar ve binalar kare, dikdörtgen ve üçgen geometrik şekilleri ile gösterilir.
Kroki çiziminde cetvel ve gönye kullanılır ama belli bir ölçüye bağlı kalmadan çizimler yapılır.
Adres bulmada krokiden faydalanılır.

Sınıfımızın krokisini hazırlayalım
ü  Öncelikle kare ya da (sınıfımızın durumuna göre) dikdörtgen çizerek duvarları belirleriz.
ü  Geometrik şekilleri kullanarak pencere, tahta, askılık, panolar ve kapının yerini belirler ve çizdiğimiz duvar sınırlarındaki yerlerine oturturuz.
ü  Öğretmen masası, sıra, dolap gibi sabit olmayan eşyaların yerini kuş bakışı görünümlerini hayal ederek kibrit kutuları şeklinde çizebiliriz.
Kroki çizerken cetvel ve gönye kullanırsak çizimlerimiz daha düzgün olacaktır.

Okulumuzun krokisini çizerken ,
ü  Okulumuzun etrafında bulunan yerleri öğrenmeli,
ü  Cadde, sokak ve binaları üstten görünümünü (kuş bakışı) hayal edip kabaca küçülterek çizmeli,
ü  Geometrik şekillerden faydalanmalı(kare, dikdörtgen vb.)

ü  Yönleri belirtmeliyiz.Yorum Gönder

 
Top