0

Soldan sağa 1.Sözcük eş anlamlısı-Anne eş anlamlısı 2.Geri zıddı-Beş duyu organımızdan biri 3.İtaat eden, uyan-Birbiriyle aynı görevde bulunan iki kelime  arasına gelerek bunları birbirine bağlayan bağlaç-Ak zıddı.4.Bizleri yoktan var eden yaratıcımız 5.Bal kelimesinin sessiz harfleri-Bir besin 6.Durağa yaklaşan otobüsün hareketi 7.Erkeklerin yüzünde çıkan kıllar-Bir ilimiz 8.Topun rakip takımın oyuncuları tarafından kale çizgisinden oyun sahasının dışına çıkarılması-Bir binek hayvanı-Kabul etmeme, geri çevirme-Müzikte bir nota.9.İslamın beş şartından biri-Çoğul olmayan10.Çoğul eki-Tat alma organımız-Bebek  yemeği.11.Yurt eş anlamlısı-12.Güneşten aldığı ışığı bize yansıtan gök cismi-Uzaklık belirten sözcük 13…………………   ……………….. ecele gider. Atasözünde boş bırakılan yer.14.İstanbul’un Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan denizin altından giden araç
  
Yukarıdan Aşağıya 1.Kitap sözcüğünün sonuna ismin –i hali geldiğinde okunuşu ve yazılışı-En kısa zaman-Damarlarımızda dolaşır. 2.Bir göz rengi-Soru eş anlamlısı 3.leblebi sözcüğünün ikinci ve üçüncü heceleri-Kalkmak zıddı 4.Kocaman eş anlamlısı-Beyaz eş anlamlısı-Utanma-santimetrenin kısa yazılışı. 5.Bir soru edatı-Nasihat, öğüt eş anlamlısı-elma sözcüğünün sesli harfleri

6.Vilayet-üst zıddı-bir bağlaç-Lor kelimesinin sessiz harfleri7.lale sözcüğünün sessiz harfleri-köpek-bebeğe emir 8. Alfabemizin  altıncı ve birinci harfleri-çoğul eki-lale sözcüğünün ilk hecesi-esvap sözcüğünün sesli harfleri9.Kara zıddı-tane eş anlamlısı-doktor kısa yazılışı 10.tersi Allaha göre insan-yas eş anlamlısı-elyaf sözcüğünün sesli harfleri11.Doktor reçeteye yazar-anne sözcüğünün ilk hecesi-kışın yağar-alfabemizin 17. Ve 28.harfleri 12.geniş sözcüğünün zıddı-Bilgin eş anlamlısı13.Bir tarafa atılmış, uzaklaştırılmış, dışarıda bırakılmış-aldı fiilinin gelecek zamanda söylenişi.
Yorum Gönder

 
Top