0

KÖY HAYATI
      Köyde hayat erken başlar.Herkese düşen bir görev vardır.Bu görevleri yapmamız için kimse bizi zorlamaz.Ama biz seve seve yaparız.Ben her sabah okula gitmeden tavuklara yem veririm.Ablam ineği sağar.Kahvaltıya taze süt hazırlar.Annemize babamıza yardımcı olduğumuz için çok mutlu oluruz.Biz köyde yaşamayı çok severiz.

İLK 4 SORUYU METİNE GÖRE CEVAPLANDIRINIZ.

1-Köyde hayta ne zaman başlar?
  A) geç     B) erken              C) öğlen

2- İnsanlar görevlerini nasıl yerine getirirler?
  A) seve seve          B) zorlanarak          C) istemeye istemeye

3- Çocuk okula gitmeden önce hangi işi yaparmış?
  A) İnekleri sağarmış          B) İnekleri otlatırmış           C) Tavuklara yem verirmiş

4- Aile, köyde yaşamaktan memnun mu?
  A) Evet, mutlular    B) hayır, mutlu değiller             C) bazen mutlu, bazen mutsuzlar

5-Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş kelimedir?
  A) yola                     B) yollar                     C) yolcu

6- Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?
  A) kömürlük B) kömürcü    C) kömürler

7-Aşağıdakilerden hangisinde “çok konuşan” anlamında bir  deyim vardır?
  A) Adamın sesi kısılmıştı.
  B) Pazarcının çenesi düşmüştü.
  C) Kavga eden arkadaşımın çenesi yarılmış.

8- Aşağıdakilerden hangisinde deyim vardır?
  A) Çocuk tabaktakileri silip süpürmüştü     B) Yere düşen adamın kafası şişmişti.
  C) Kadın artık canından bezmişti.

9- Aşağıdakilerden hangisinde “özlemek” anlamı içeren bir deyim vardır?
  A) Çocuk, annesinin gözünde tütüyordu
  B) Usta, çırağına ateş püskürmüştü.
  C) Yalvardı, dil döktü ama yinede yaranamadı.

10- Aşağıdakilerden hangisi doktor kelimesinin eş anlamlısıdır?
  A) hekim      B) veteriner   C) hemşire

11- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde abartılı bir anlatım vardır?
  A) Yolcu, uzak şehirlerden gelmişti.                      B) Dünya kadar malı vardı.  
  C) Mallarının büyük kısmını hayır için harcadı.

12- “işlemek” kelimesi hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Dedem tarlayı 2 gün boyunca işledi.           
  B) Çiftçi amca tarlasını işlemeyi unutmuş.
  C) Annemin acısı yüreğime işledi.

13-Aşağıdaki kelime ikililrinden hangisi farklıdır?
  A) yaşlı-ihtiyar                   B) açık-kapalı                        C) tek-çift

14- “Annemim sağ kolu kırıldı.
      Benim dedem sağ.”          Cümlelerinde yer alan sağ kelimesi nasıl bir kelimedir?
  A) zıt anlamlı           B) sesteş         C) eş anlamlı

     Cebindeki harçlıktan,
     At biraz kumbarana.    
     Bugün tasarruf eden,
     Güçlü çıkar yarına

(15,16 ve 17. soruları yandaki şiire göre cevaplayınız)

15- Şiirin konusu nedir?
  A) Tutumlu olmak               B) Kumbara                C) Para biriktirmek

16- Aşağıdakilerden hangisi şiirin başlığı olamaz?
  A) Tutumlu olmak   B) Tasarruflu olmak                   C) Müsrif davranmak

17- Bu şiire göre hareket eden bir kişi aşağıdakilerden hangisinin yapmaz?
  A) Önce isteklerini alır, daha sonra ihtiyaçlarını alır
  B) Harçlığının bir kısmını biriktirir.               C) Önce ihtiyaçlarını alır, daha sonra isteklerini alır.

18- Aşağıdakilerden hangisi “tutumlu” kelimesinin zıt anlamlısıdır?
  A) tutumsuz            B) savurgan    C) Müsrif

19- “Bu işlemin sonucuna ulaşmak için çözüm yolunu bulmalısın” cümlesindeki “yol” kelimesinin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle aynıdır?
  A) Arkadaş, yanlış yoldan gidiyorsun.
  B) Bu yoldan gittiğin sürece, sonuca ulaşamazsın.
  C) Şoför bey, yanlış yola girdiniz.

20- Aşağıdakilerden hangisinde “yüz” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır?


A) Yüz liram var                   B) Yüzmesini bilmiyorum                  C) Yüz tane ceviz alYorum Gönder

 
Top