0

Konu : ZAMİR ( ADIL )
ZAMİR NEDİR?
Sevgili anneciğim. babacığım, Bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunları söylemek isterdim:
Sürekli bir büyüme ve değişme içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum.
Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile Öğrenirim. Buna ayak uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Oyunda ve arkadaşlıkta özgürlük tanıyın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bırakın kendi işimi kendim göreyim. Büyüdüğümü başka nasıl anlarım?
Siz, beni şımartmayın. Hep çocuk kalmak isterim sonra. Bana yerli yersiz söz de vermeyin. Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim azalıyor.
Beni eğitirken ara sıra yanlışlar yapabilirsiniz. Bunları çabuk unuturum. Ancak birbirinize saygı ve sevginizin azaldığını görmek beni yaralar ve tedirgin eder.
Çok konuşup çok bağırmayın. Yumuşak ve kesin sözler bende daha iyi iz bırakır. 
“Ben senin yaşında iken...” diye başlayan söylevleri hep kulak ardına atarım.
Benden “
örnek çocuk” olmamı istemezseniz, ben de sizden kusursuz ana - baba olmanızı beklemem. Sevecen ve anlayışlı olmanız bana yeter.
 
Cümlede adın yerini tutan, ad olmadığı halde ad gibi  kullanılan kelimelere zamir ( adıl denir
Okuduğunuz metinde "ben,size,sizin,beni,bana, senin...." sözcükleri birer zamirdir.
• "Size" şunları söylemek isterdim" cümlesindeki "size" sözcüğü anne ve babanın adının yerini tutmaktadır.
 "Beni tanımaya ve anlamaya çalışın" cümlesindeki "beni" sözcüğü çocuğun adının  yerini tutmaktadır.
• "Ben de sizden kusursuz ana baba olmanızı istemem" cümlesindeki "ben" sözcüğü çocuğun, "sizden" sözcüğü anne  ve babanın adı yerine kullanılmıştır.
Zamirler bir düşünceyi kısa yoldan ve kolayca anlatmamızı sağlar.
Tiyatroya gideceğinizi düşünelim. Tiyatroya gidecek olan arkadaşlarımızın adlarını tek tek sayarsanız cümleniz çok uzun olacaktrı. Bu durumu anlatmak için,
şöyle bir cümle kurmamız yeterlidir. " Biz tiyatroya gideceğiz."
Aşağıda cümlelerde geçen koyu renkli yazılı sözcükler birer zamirdir.
- Siz beni şımartmayın
 - Bana ayak uydurmakta zorluk çekebilirsiniz
- Sözünüzü tutmayınca sizlere güvenim azalıyor
Bunu ona verin ötekini siz alın

ZAMİRLERİN ÖZELLİKLERİ
Ben,sen,o-biz,siz,onlar

Yukarıdaki zamirler kişi adları yerine kullanılır. Bu zamirlerin üçü tekil, üçü çoğuldur.
Tekil Olanlar
1. tekil kişi: ben                               
      -Ben gelmiyorum.      Beni çağırmadılar.
2. tekil kişi: 
sen                               
       - Sen gelmiyor musun?         Seni unutmayacağım
3. tekil)  kişi:
o                                 
      - 0 gelmiyor mu?                  Onu gördün mü?
Çoğul Olanlar

1. çoğul kişi: biz                           
  -  Biz kütüphaneye gideceğiz.        Bize bakacak mısın?

2. çoğul kişi: siz                              
 -  Siz, biraz dinlenin.                      Ben sizi uyarmadım mı?

3. çoğul kişi:onlar                            
-  Onlar gelecek mi?                        Onları sevmiyor musun?

.Kişi yerine kullanılan zomirler cümle içinde cıdın durum eklerini alabilirler:
      ben                             beni                               bana                              bende                             benden
Yalın durum            belirfme durumu      yönelme  durumu             bulunma durumu            ayrılma  durumu

.
 Kendi sözcüğü de kişi adı yerine kullanılan zamirlerden sayılmaktadır.
»Kendine güvenmelisin. Hazır bekleme, gitkendin al. Kendin söylemedin mi? Kendi kendine konuşma.
Kendim ettim, kendim buldum. Kendinizi zorlamayıniz.”
Ben vesen  zamirleri  yönelme durum ekini aldıklarında kök değişikliğine uğrar.
ben-e —*
bana, sen-e —* sana
bu, şu, o - bunlar, şunlar, onlar
Yukarıdaki zamirler varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

. şu           kalemi      verir misin?                      . Şunu     verir misin?
önad             ad                                                    zamir
. Bu               kitabı    okumuştum.                      Bunu        okumuştum.
 önad             ad                                                   zamir

     
 Öteki         kitaplar       nerede? .                 Ötekiler          nerede?
önad               ad                                              zamir
                                                                                        
Varlıkların yerini işaret yoluyIa tutan zamirler gösterdikleri varlıkların uzaklıklarına ve sayılarna göre değişir.

  
Uzaklığa göre
Tekil varlıkların yerine
Çoğul varlıkların yerine
yakındaki için
bu
bunlar
uzak için
şu
şunlar
çok uzak için
o
onlar
Varlıkların yerini işaret yoluyla tutan zamirler cümlede kullanılırken adın durum eklerini olabilirler.
Yalın
                                     
Belirtme durumu
yönelme durumu
bulunma durumu
Ayrılma durumu
Tekil          /     bu
bu-n-u
bu-n-a
bu-n-da
bu-n-dan
Çoğul       /     onlar
onlar-ı
onlar-a
onlar-da
onlar-dan
Bu, şu, o  sözcükleri adı beliittiğinde sıfat ,adın yerine kullanıldığında ise zamirdir.
. O
  çiçeği vazoya koyar mısın? (0, sıfattır )
. Onu   vazoya koyar mısın? (0, zamirdir.)

3. Sınıf Türkçe Zamirler Konu Anlatımı ile ilgili aramalar
6 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı youtube, 6 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı video, 4 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı video, 5 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı video, 6.sınıf türkçe zamirler konu anlatımı vitamin, 6.sınıf türkçe zamirler konu anlatımı slayt, 6.sınıf türkçe zamirler konu anlatımı yazılı, 3. sınıf zamirler konu anlatımı eğitimhaneYorum Gönder

 
Top