1

ZAMİRLER (ADILLAR)
Cümlede adın yerini tutan, ad olmadığı halde ad gibi kullanılabilen sözcüklere zamir (adıl) denir.
Eğer konuşurken ya da yazarken bir varlığın adının yerine başka kelimeler, ekler kullanırsak, bu kelimelere “zamir” ya da “adıl” denir.

Bazı sözcükler isimlerin yerini tutar. Bunlara kişi zamirleri denir.
Ben, sen, o, biz, siz, onlar ve kendi sözcükleri kişi zamirleridir.

     Aşağıdaki zamirleri birer cümlede kullanınız.
Ben: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Sen: …………………………………………………………………………………………………………………………………
O: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Biz: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Siz:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Onlar: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Kendi: ………………………………………………………………………………………………………………………………
   
1-  Aşağıda boş bırakılan yerlere örnekteki gibi uygun kişi zamirlerini yazınız.

Örnek: ...Ben ... kitabımı okudum.
1) ................ sınıfta oynuyorlar.
2) ............ çok seviyorum.
3) ................ oyununuzu oynayın.
4) ............  arayıp durdular.
5) Bu yıl.............. sünnet olacaksın.
6) Benim kitabımı……………… almış.
7) ................ yeni bir işe girmiş.
8) .............. iyi bir araba almış.

Bazı sözcükler isimlerin yerini işaret yoluyla tutar. Bunlara İşaret zamirleri denir. 
Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, burası, şurada, öteki, beriki gibi zamirlerdir.
2- Aşağıda boş bırakılan yerlere, örnekteki gibi uygun işaret zamirleri yazınız.
Örnek: ...Bu ..., çöpe atılacak.
1) ......................, iyice zayıflamışsın.
2) ..............., resmi tekrar yapmalısın.
3) ........................ yeni mi geldi?
4) ..............., oturalım mı?
5) ..................... kitabı da okudun mu?
6) .............., oturmak için uygun.
7) .................., araba daha hızlı gider.
8) .............., çöpleri hemen toplayın.

Bazı sözcükler de isimlerin yerin belli belirsiz tutar. Bunlara da belgisiz zamirler denir. 
Biri, herkes, bazıları, kimse, hiçbiri, birçoğu, kimileri, birkaçı, hepsi, başkaları, her biri, tümü, çoğu, gibi zamirlerdir.

3-  Aşağıda boş bırakılan yerlere, örnekteki gibi uygun belgisiz zamirler yazınız.
Örnek. ...Bazıları ... sınava girmedi.

1) .................... sağlığına dikkat etmiyor.
2) .............. burada toplansın.
3) ............... dışarı çıkmasın.
4) ............... kitabını, defterini evde unutmuş.
5) .................. toplantıya gelmişti.
6) ............... bu soruyu yapamadı.
7) ................ buraya daha önce de gelmiş.
8) .................. sevincinden ne yapacağını bilmiyordu.

Bazı sözcükler de isimlerin yerin soru yoluyla tutar. Bunlara da soru zamirleri denir.

Hangisi, kim, neyi, nerede, kaç gibi zamirler soru zamiridir.

4-  Aşağıda boş bırakılan yerlere, örnekteki gibi uygun soru zamirler yazınız.
Örnek. ...Kim ... camı kırdı.
1) ………………… yaramazlık yapmış.
2) …………………… öğretmen olmuş.

3)  …………………… görmeye gelmişler.

3. Sınıf Türkçe Zamirler Konu Anlatımı ile ilgili aramalar
6 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı youtube, 6 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı video
4 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı video, 5 sınıf türkçe zamirler konu anlatımı video
6.sınıf türkçe zamirler konu anlatımı vitamin, 6.sınıf türkçe zamirler konu anlatımı slayt
6.sınıf türkçe zamirler konu anlatımı yazılı, 3. sınıf zamirler konu anlatımı eğitimhane
Yorum Gönder

 
Top