0

4. Sınıf Fen Bilimleri Destek Ve Hareket ile ilgili aramalar;
4.sınıf fen bilgisi destek ve hareket
4.sınıf fen ve teknoloji destek ve hareket sistemi
4. sınıf destek ve hareket sistemi test soruları
4.sınıf fen ve teknoloji destek ve hareket sunusu
destek ve hareket sistemi test 1
fen ve teknoloji destek ve hareket sistemi 4.sınıf testleri
dördüncü sınıf destek ve hareket
4.sınıf destek ve hareket konusu

  DESTEK VE HAREKET

İSKELET : İnsan vücudundaki kemiklerin, kıkırdakların ve eklemlerin birleşerek oluşturduğu sisteme iskelet sistemi denir. Yetişkin insan iskeletinde 206 , yeni doğmuş bebeklerde ise yaklaşık 300 kemik bulunur.

 İskelet Sisteminin (Kemiklerin) Görevleri :

1- Vücuda şekil verir.
2- Vücudun dik durmasını sağlar.
3- Kaslarla birlikte vücudun hareket etmesini sağlar.
4- İç organları dış etkilere karşı korur.
5- Kasların ve organları vücutta tutunmasını sağlar (onlara tutunma yüzeyi oluşturur). 

İnsan İskeletinin Bölümleri : İnsan iskeleti; kafatası, göğüs kafesi, omurga ,kollar ve bacaklar iskeleti olmak üzere dört bölümden oluşur.

1- Kafatası :Vücutta beyin ve beyincik gibi kısımları koruyan, göz, kulak, burun gibi duyu organlarının yerleştiği, genellikle yassı kemiklerden oluşan bölümdür.
Baş iskeletini oluşturan yassı kemikler birbirlerine oynamaz eklemlerle bağlanmıştır. Sadece alt çene kemiğinde yarı oynar eklem bulunur.

2- Göğüs Kafesi :Akciğerler ve kalp göğüs kafesinde bulunur ve göğüs kafesi hem bu organları korur hem de soluk alıp vermede görevlidir.

3- Omurga :Omurga, boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar gider ve omur denilen 33 kısa kemikten oluşur. (Omurga, bel kemiği olarak bilinir). Gelişimini tamamlamış bir insanda omurga S harfi şeklinde kıvranabilen bir yapıdadır. Bu eğrilik omurgaya yaylanma yeteneği ve dengede kolaylık sağlar).
Omurga, hem omuriliği korur, hem de iskelete arkadan destek verir.
4- Kollar ve bacaklar :Kol ve bacak kemiklerinden oluşur.

 Eklemler :İki ya da daha fazla kemiğin birbirine bağlandığı yere eklem denir. Eklemler, kemiklerin hareket etmesini ve birbirlerine bağlanmasını sağlarlar.

KAS SİSTEMİ : İskelet sistemindeki kemiklerin üzerini örten, iç organların yapısına katılarak vücudun ve iç organların hareket etmesini sağlayan kasların oluşturduğu sisteme kas sistemi denir.


Kasların Çalışması :Kemikler ve eklemlerle birlikte vücudun hareket etmesini sağlayan kaslar vücutta çift olarak bulunurlar. Bu çift kaslar aynı yönde veya zıt yönlerde kasılıp gevşeyebilirler.
Vücuttaki kemiklerin hareket etmesini sağlayan kaslar zıt yönde çalışırlar. Kemiklerin üzerinde karşılıklı bulunan iki kastan biri kasılırken diğeri gevşer ve kasılma anında kemiği çekerek kemiğin eklem yerinde hareket etmesini sağlar. Zıt çalışan kasların birbiriyle uyumu vücudun daha kolay hareket etmesini sağlar.

Örnek : Kolumuzu bükerken pazı kası kasılır, arkasındaki kas gevşer. Kolumuzu açarken pazı kası gevşer, arkasındaki kas kasılır.

NOT :

1- Kasılan kas kısalır, kalınlaşır, sertleşir, şişer ve enerji harcar.Gevşeyen kas incelir, uzar, yumuşar ve enerji harcar.
2- Kaslar sadece kemiği değil deriyi de hareket ettirebilir. Göz kapakları, dudak ve yüzün hareket etmesini de kaslar sağlar.

İSKELET VE KASLAR

1.Yetişkin insan iskeletini oluşturan temel yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) kas           B) kemik                        
C) kıkırdak                  D)  kan

2. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin bölümlerinden biri değildir?

 A) Kafatası       B) Göğüs kafesi            
C) Kollar ve bacaklar     D) Parmaklar

3. İskeletimizde boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan bölgedeki yapıya ne ad verilir?

 A) Boyun          B) Bel                            
C) Omurga                    D) Kaburga

4. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?

          A) Vücudu dik tutmak                             
B) Vücuda destek sağlamak.
          C) İç organları korumak                          
D) Vücut hareketini kontrol etmek


5. İskeletimizde yaklaşık kaç kemik bulunur?

A) 158             B) 176                           
C) 206                      D) 256


6. Kemiklerin birbirine bağlandığı yere ne ad verilir?

 A) kas               B) omurga                      
C) bağırsak              D) eklem

7. Kasların kemiklerimizi hareket ettirmesi aşağıdaki özelliklerin hangisi ile olur?

A) Uzama           B) Kısalma                   
C)Yumuşak olma      D) Kasılıp gevşeme


Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerleri tablodaki uygun sözcüklerle tamamlayınız.

eklem – 206 adet – kas – kafatasımız – iskelet – kafatası , göğüs kafesi , omurga , kol ve bacaklardan – kasılma , gevşeme – kemiklerden – göğüs kafesimiz  – beslenmeli , spor

1) Kemiklerimizi birleştirip kolayca hareket etmesini sağlayan kısma …………………. denir.
2) Başımıza gelen darbelerden bizi …………………………………..korur.
3) Gelişmiş bir insan vücudu …………….. kemikten oluşur.
4) İskelet sistemimiz ………………… , ………………….. , ……………………………. , ……… ve ………………………. oluşur.
5) İskeletimizi sararak vücudumuza şekil veren ve iskeletimizle birlikte hareket etmemizi sağlayan yapıya ………………… denir.
6) İskeletimiz  …………………………..  oluşur.
7) Vücudumuza destek olan, hareketimizi sağlayan ve kemiklerden oluşan kısma ………………………denir.
8) İç organlarımıza gelebilecek darbelerden bizi ……………………………………………….korur.
9) Kaslarımızın ………………………… ve ……………………………….. özelliği vardır. 
10) İskelet ve kas sağlığımız için dengeli ………………………. ve ………………………yapmalıyız.Yorum Gönder

 
Top