0

VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1.Vücudumuza destek vererek dik durmasını sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A. eklem          C.kıkırdak      
B. kas    D. iskelet

2. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapının temel kısımlarından birisi değildir?
A. beyin               B.    omurga
C. kafatası            D.   kollar ve bacaklar

3. Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur?
A) kafatasında                 B) omurgada                   C) kolda              D) bacakta

4.Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevi değildir?
A)Vücudun dik durmasını sağlar
B)Vücudun şeklini verir.
C)Vücuda biçim veren lifli yapıdır.
D)Organların korunmasını sağlar.

5.Göğüs kafesinin görevi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
   A-Beynimizi korur.
   B-Kalp ve akciğer gibi iç organlarımızı korur.
   C-Solunumu sağlar.
   D-Bağırsaklarımızı korur.
  
6.Aşağıdaki yapılardan hangisi kemiklerimizi bağlayarak  bir arada tutar?
 A-Eklemler                           B-Uzun kemikler                   
C-Yassı kemikler                  D-Kısa kemikler

7.Dirsek kemiği iskeletimizin hangi bölümünde bulunur?
A-Kolumuzda                     B-Gövdemizde                   
C-Bacağımızda             D-Kafatasımızda     

8.Aşağıdakilerden hangisi bir araya gelerek omurgayı oluşturur.?
A-Eklem                        B-Omur                            
C-Damar                          D-Lif 

9. İskeletimizin temel kısımlarından biri olan göğüs kafesini aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
A-Omurga                     B-Kol kemikleri                
C-Kalça kemiği               D-Kaburga kemikleri   

10.Vücudumuzun dik durmasını sağlar ve 33 adet omurdan oluşmuştur.
Yukarıda bahsedilen iskeletimizin hangi kısmıdır?
a)Göğüs kafesi                      b)Kafatası
c)Kollar                                 d)Omurga


* Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D,yanlış olanların başına Y harfi  koyunuz.

11. (  )  K aslar kasıldığında boyları kısalır.
12. (  )   Kafatası iskeletin temel kısımlarındandır.
13. (  )  Yetişkin bir insanda 206 tane kemik bulunur.
14. (  )  İskelet sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşur.
15. (  ) Kaslar lifli yapıdadır.
16. (  ) Kemikler uzun ,kısa ve yassı olmak üzere değişik şekillerdedir.
 17.(  )Beynimizi  omurga   korur.
18. (  )Göğüs kafesindeki kemikler omurga kemikleridir.
19. (  )Bacak kemiklerini bağlayan ekleme dirsek denir.
20. (  ) Bilek kemikleri uzun kemiklerdir.
21.(   )Omzumuz kolu gövdeye bağlar.

*Aşağıdaki  soruların cevaplarını yazınız.

22.İskelet nedir?Kaç kısma ayrılmıştır?Yazınız.

 23.Kemikler kaça  ayrılır?İsimlerini yazınız.

 24.Eklemin tanımını yapınız.Örnekler veriniz.
  
25.Kasların  görevlerini yazınız.

4. Sınıf Fen Ve Teknoloji İskelet Kemik Eklem Kas ile ilgili aramalar;
4.sınıf iskelet ve kas sistemi test, 4 sınıf iskelet sistemi çalışma kağıdı, 5.sınıf besinler ve dengeli beslenme çalışma kağıdı, destek ve hareket sistemiYorum Gönder

 
Top