0

 1900’lerin başlarında Japonya’nın dış politikada yayılmacı siyaset izlemesinin nedenleri nelerdir?

Yakınçağın başlarında, Uzakdoğu'da kapıları Batılılara kapalı olan diğer bir ülke Japonya idi. Aslında Avrupalılar, Japonya ile ilk defa 16. yüzyılın ortalarında ilişki kurmuşlardı. Ancak yabancıların ülke içerisindeki girişimleri ve özellikle Hıristiyan misyonerlerinin çalışmaları ile bu dinin ülkede hızla yayılması, Japonya'da karşı hareketi doğurmuştu. Bunun sonucu olarak, 1624'ten itibaren yabancıların hareketleri ve ülkeye girmeleri kısıtlanmaya başlamış ve 1637'den itibaren de Japonya'nın kapıları bütün dünyaya kapatılmıştı. Sadece Hollandalılara, Nagasaki yakınlarındaki küçük bir limandan, ticaret yapmaları için izin verilmişti.

Japonya 1900 lerin başlarından itibaren sanayileşme hamleleri ile birlikte ham madde ihtiyacını karşılamak üzere yeni kaynak arayışlarına girişti bu da sömürgecilik faaliyetleri şeklinde kendini gösterdi.Yorum Gönder

 
Top