0

A)Boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz.( 10x1=10 puan)
 (Damarlar - nabız – ağızdan – eklem -  kafatası - hareket etmemizi – kan - stetoskop – iskelet - lifli, burundan - kasıldığında, gevşediğinde - kalp)
a.Kalbin çalışması  ile damarlarımızda oluşan atışa…………………….denir.
b.Kaslar ……………….……  kısalır ve ……………..……..  normal halini alır
c.İki kemiğin birbirine bağlandığı yere ……………………… denir.
d.Sağlık görevlilerinin kalp ve iç organlarımızı kontrol ederken kullandığı alete …………………..denir.
e. Doğru soluk alıp verme biçimi havanın  ........................... alınıp,  .........................  verilmesidir
f.Vücudumuzun dik durmasını …………………..….sağlar.
g. Beynimiz ………………..……….adı verilen yapı içinde bulunur.
h.Kaslarımız…………………..……yapıdadır.
ı.Kemikler ve kaslar bir düzen  içinde  çalışarak………………………….……….….sağlar.
i.Dolaşım sistemi organları ……..……..,  …………..….. ve ……..………… dır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına “Y” yazınız.(7x1=7 puan)
(    )  Kolumuzdaki kemikler yassı kemiklerdir.                                               
(    )  Burun alınan havadaki toz ve mikropları tutarak akciğerlere gitmesini engeller.
(    )  Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.
(    )  İskeletimiz vücudumuzun dik durmasını sağlar. 
(   ) Soluk alıp vermede oksijen alıp karbondioksit veririz    
(   ) Kalbin atış sesini dinlemeye yarayan alete stetoskop denir.
(   ) Koşan bir kişinin nabzı, yürüyen bir kişiye göre daha hızlı atar.

D. AŞAĞIDAKİ SORULARI DİKKATLE OKUYUNUZ.DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.                                                               
1- Soluk alırken hava , vücudumuzda hangi yolu izler? ( 4 puan)
A) Ağız – yutak – soluk borusu – akciğerler – gırtlak
B) Burun – gırtlak – yutak – soluk borusu – akciğerler
C) Ağız – gırtlak – soluk borusu – yutak – akciğerler
          D) Burun – yutak – gırtlak – soluk borusu – akciğerler

2- Aşağıdakilerden hangisi iskeletin bölümlerinden değildir? ( 4 puan)
         A) kafatası             B) omurga                     
         C) akciğer                 D) göğüs kafesi

3- “Vücudumuzdaki kemiklerin birleştiği yerlere …………………….. adı verilir.” cümlesini tamamlayan  sözcük aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 puan)
           A) kas       b)iskelet       c)eklem        d)omurilik

 4-Hangisi yassı kemiklere örnektir? ( 4 puan)
         A) Kürek kemiği              B)Bilek kemiği             
         C)Uyluk kemiği                  D)Pazu kemiği

5-Yetişkin bir insanda bulunan kan miktarı kaç litredir? ( 4 puan)
                 A) 7-8 litre                  B) 4,5- 5 litre              
                 C) 1- 2 litre     D) 1,5 - 3 litre

6-Hangi davranış kas sağlığımıza zarar verir? ( 4 puan)
         A)Egzersiz yapmak           B)Uyumak             
         C)Ağır yük taşımak             D)Yürüyüş yapmak

7- Aydın, televizyon izlerken birden nabız atışı hızlanmaya başladı.”  Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? (5 puan)
         A. Aydın, televizyon başında uyuyakalmıştır.            
         B. Aydın, bir korku filmi izliyordur.      
         C. Aydın, televizyon izlerken süt içiyordur.              
         D. Aydın, televizyon izlerken acıkmıştır.

8-Bol oksijenli hava almak isteyen bir kişi hangi ortamda bulunmalıdır? (4 puan)
        A)Tozlu ortamlarda.    B)Kirli ortamlarda.       
        C)Fabrikaların içinde.         D)Ormanlık alanda.

9-Egzersiz yaptığımızda soluk alıp verme  ve nabız sayısı nasıl değişir? ( 4 puan)
         Soluk alıp verme        Nabız sayısı
             A.   Artar                   Azalır
             B.   Azalır                 Artar
             C.   Artar                  Artar
             D.   Azalır                Azalır

10-      I-Düzenli ve bilinçli yapılan egzersiz kemik ve kasların gelişimine faydalıdır.
          II. Dengeli ve sağlıklı beslenme, kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.
         III. Yerden eşya kaldırma, okul çantasını taşıma , sırada oturma gibi hareketlerin yanlış yapılması  
                iskelet ve kas sağlığını olumsuz etkiler.
         İskelet ve kas sağlığımızla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? ( 4 puan)
            A) Yalnız I                 B) II, III                    
            C) I, II, III                 D) I, III

D. Aşağıdaki ifadelerle ifadeleri belirten kelimeleri eşleştiriniz. ( 3 puan)
A)Hücrelere oksijen ve besin taşıyan kırmızı bir sıvıdır                               1)Kalp
B)Ülkemizi saran yollara benzer                                                                     2)Kan
C)Pompa görevi yapar                                                                                  3)Damarlar

E. Aşağıdaki resme iskeletin bölümlerini yazınız.   ( 8 PUAN


F. Aşağıdaki resme solunumda görevli  organları yazınız( 10 PUAN )

G- Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.
a-İskeletin görevleri nelerdir? Maddeler halinde yazınız.(8 puan)
1)………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………
4)………………………………………………………………………………………………………………

b-Vücudumuzda kaç çeşit kemik vardır? Bu kemiklerin bulunduğu yerlere birer örnek veriniz.(6 pu)
1)……………………    ……………………        Nerede bulunur: ……………………………………….. 
2)……………………    ………………………    Nerede bulunur: ……………………………………….. 
3)……………………    ………………………    Nerede bulunur: ………………………………………..

c-İskelet ve kas sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? (8 puan)
1)………………………………………………………………………………………………………………
2)………………………………………………………………………………………………………………
3)………………………………………………………………………………………………………………

4)………………………………………………………………………………………………………………Yorum Gönder

 
Top