0

CEVAP ANAHTARLI

A.        Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) harfi koyunuz. (2 puan)                                                 

1. (  Y  ) Ten rengi ve boy uzunluğu duygusal özelliklerdendir.
2. (  D  ) Parmak izlerimiz yalnız bize özeldir, kimseninkine benzemez.
3. (  Y  ) Ehliyet ve pasaport kimlik belgesi olarak kullanılmaz.
4. (  D  ) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuzun belgesi, nüfus cüzdanımızdır.
5. (  Y  ) Duygularımız fiziksel özelliklerimizin başındadır.
6. ( Y    ) Görme engelliler okuma yazma yapamaz.
7. ( Y    ) Başkalarının bizde olmayan özelliklerini kıskanmalıyız.
8. ( Y    ) Bütün arkadaşlarımız aynı zevke sahiptir.
9. ( D   ) Arkadaşlarımızın farklı düşünmesini saygı ile karşılamalıyız.
10.( D  ) Zaman içinde bir duruma karşı bakışımız değişebilir.
11. ( D ) Günlük tutmak insanın duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlar.
12. ( D  ) Boyumuz kilomuz gibi özelliklerimize fiziksel özellikler denir.
13. ( D  ) Bir olay karşısında her bireyin olaya karşı duygu ve düşüncesi, tepkileri farklıdır.
14. ( D  ) Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri de planlı, sabırlı ve disiplinli olmasıdır.
15. ( D  ) Mutluluklar paylaştıkça çoğalır, hüzünler paylaştıkça azalır.
B. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapar mısınız? ( 2 puan )

a)  Bizim ve ailemizle ilgili bilgilerin bulunduğu
      devlet tarafından verilen, belge                                                           (      ) Hoşgörü

b)  Bir durumla ilgili olayların zaman sırasına                                            (      ) Soyağacı
     göre gösterilmesi                                                                                   

c)   Affetme, kolaylaştırma, ayıp ve kusurları örtme                                              (      ) Kronoloji

d)  Bireyin soyunu gösteren çizelge ya da ağaç                                           (      ) Nüfus cüzdanı   
     şeklinde şema                                                                                         

C.       Aşağıda verilen cümlelerdeki noktalı yerlere, kutu içindeki kelimelerden uygun olanını yazınız. (2 puan)

ortak     -    duygusal      –    fiziksel    –    toplumu    -    ehliyet     -    T.C. kimlik numarası     –     sevinçle   –   sinirlendi       –     bireysel      -      kronolojik      -      duygu       -     soyağacı       -      Bireysel özellik     -   duygu ve düşüncelerine        -       vatan ve millet
1. İnsanların dış görünüşleri ile ilgili özelliklerine……fiziksel………… özellikler denir.
2…toplumu………. oluşturan her insana birey denir.
3. Beslenme, giyinme ve barınma insanların ………ortak…………ihtiyaçlarıdır.
4. Sevmek, korkmak ve mutlu olmak gibi özellikler…………duygusal…………….. özelliklerdir.
5)         Resmî işlemlerde kolaylık sağlayan ve karışıklıkları önleyen numaraya  ………..T.C. kimlik numarası…………….     denir.
6)         Sürücü belgesi olarak da bilinen ……ehliyet…………. aynı zamanda bir kimlik belgesidir.
7)         Tuttuğu takım gol atınca……sevinçle………………………. bana sarıldı.
8)        Arkadaşı ayağına basınca birden…………sinirlendi…………………… ve bağırmaya başladı.
9. Bir kişinin soyunu gösteren çizelge veya ağaç tarzındaki şemaya ………soyağacı…………..denir.
10. "Amcam geldiğinde çok sevinirim." cümlesi bir………duygu…………………… belirtir.
11. …………bireysel………………………. farklılıklarımız bizleri özel kılar.
12. Hayatımızın bazı dönemlerinde geçen önemli olayları………kronolojik………………….  sıralamaya koyabiliriz. 
13.  İnsanların kendine özgü özelliklerine ………bireysel özellik..………… denir.
14.  Başkalarının ……duygu ve düşüncelerine............................saygı göstermeliyiz.
15.  Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatması O'nun …………vatan ve millet.............. sevgisinin kanıtıdır.

D. Aşağıdaki soruları cevaplarını seçenekler arasından işaretleyiniz?

1. Aşağıdakilerden hangisi kimlik belgemizde bulunmaz?
A.  adımız ve soyadımız                                 B.  babamızın adı
XC. boyumuz ve ağırlığımız                           D. doğduğumuz yer ve tarih

2. Ayşe, okullar arası bilgi yarışmasında birinci olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi Ayşe'nin hissettiği duygu olabilir?
A. Üzüntü                    B. Kızgınlık                              
C. Korku                      xD. Sevinç

3. Çocukluğumuza ait kronolojik sıralamayı nereden öğreniriz?
A. Arkadaşlarımızdan                                    B. Komşularımızdan
C. Öğretmenlerimizden                                xD. Anne - babamızdan

4. Aşağıdakilerden hangisi kişinin görü­nüş özellikleri arasında yer almaz?
A. boy                         B. kilo                                     
C. göz rengi                xD. sinirlilik

5. Aşağıdakilerden hangisi kişinin görü­nüş özelliklerindendir?
xA. ten rengi               B. yardımseverlik                   
C. korkaklık                 D. cesurluk

6.  Aşağıdakilerden hangisi öncelikle karşılanması gereken ihtiyaçlardandır?
A. eğlenme                 xB. Beslenme                         
C. seyahat etme         D. müzik dinleme

7. Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı takınılması gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir?
xA. Farklı duygu ve düşünceye katılma­sak da saygılı davranmalıyız.
B. Farklı duygu ve düşünceye izin ver­memeliyiz.
C. Mutlaka kendi düşüncemizin doğru­luğunu kabul ettirmeliyiz.
D. Farklı düşünceleri görmezden gelme­liyiz.

8. Aşağıdakilerden hangisi Mevlânâ'nın en önemli özelliklerindendir?
A. zenginlik                             B. Savurganlık            
xC. hoşgörü                            D. kıskançlık

9. Nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgiler­den hangisi yer almaz?
A. T.C. Kimlik No.                   B. Ana Adı                   
C. Veriliş Tarihi                      xD. Dede Adı

10. İnsanları ortak bir noktada birleştiren temel değer aşağıdakilerden hangisidir?
A. göz rengi                B. saç rengi                
xC. insan olması         D. zayıf veya şişman olması

11. Kişiyi eşsiz ve özel yapan aşağıdaki­lerden hangisidir?
A. değişim                  xB. farklılıklar             
C. benzerlikler                        D. çatışmalar

12. Duygu ve düşüncelerimizdeki değişi­mi gözlemede aşağıdakilerden hangisi et­kili bir yöntemdir?
A. kitap okumak         B. gazete okumak       
C. dergi okumak         xD. günlük tutmak

13.  Aşağıdakilerden hangisi bir kimlik türü değildir?
xA.  bankamatik kartı             B. okul kimliği            
C. personel kimliği     D. spor kulübü kimliği

14. Soy ağacında kime yer verilmez?
A. anne                       B. baba                       
XC. komşu                   D. dede

15. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz duyguyu yansıtır?
A. sevgi                       B. Şefkat                     
xC. öfke                      D. özlem

16. Aşağıdakilerden hangisi bireyler arasında olumlu ilişkilerin gelişmesine engel olur?
A. sevgi                       B. Anlayış                    
XC. nefret                   D. şefkat

17. "Funda ile Mert yolda yürüyorlardı. Karşılarına bir köpek yavrusu çıktı. Funda, korku içinde "Anne! köpek var!" diye bağırarak geriye çekildi. Mert ise, hiçbir şey olmamış gibi gülerek köpek yavrularına doğru yöneldi."
Yukarıdaki paragrafta anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A.         Funda, köpek yavrusundan korktu.
B.         Mert, köpek yavrusundan hiç korkmadı.
XC.       Yaşanan bir olay, her bireyde aynı duygulara neden olabilir.
D.        Aynı olayı yaşayan her birey farklı tepkiler verebilir.

18. Tüm insanların beslenme, barınma ve giyinme gibi temel ihtiyaçları ile sevgi, saygı, heyecan ve korku gibi ortak duyguları vardır. Buna rağmen, bazı insanlar futbol maçı izlemeyi severken, bazıları da dizi filmleri izlemeyi sever.''
Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A.         Her birey aynı şeylerden hoşlanır.
XB.       Bireylerin ortak yönleri olduğu gibi farklı yönleri de vardır.
C.         Korku her insanda bulunmaz.
D.        Futbol izlemeyi herkes sever.

19. "Umut, kısa boylu ve zayıf bir çocuktur. Basketbol oynamayı sevmez, çok iyi futbol oynar. Biraz bencil olduğu için oyun arkadaşları onu pek sevmez."
Umut'un arkadaşları tarafından sevilmemesine hangi özelliği neden olmuştur?
XA.       biraz bencil olması                                        
B.         kısa boylu olması
C.         basketbolu sevmemesi                                  
D.        zayıf biri olması

20. Hoşgörülü bireylerden oluşan toplumlar daha huzurlu ve mutlu olur. Aşağıdakilerden hangisi hoşgörülü bir bireyin davranışına örnektir?
A.         Başkalarına düşüncelerini zorla kabul ettirmek.
XB.       Farklı düşüncelere saygı göstermek.
C.         Söz almadan konuşmak.

D.        Farklı düşüncede olanlarla kavga etmek.Yorum Gönder

 
Top