0

GÜNEŞLİ   ADA

            Bir zamanlar köpüklü dalgaları yemyeşil kıyıları döven uçsuz bucaksız deniz vardı. Bu büyük denizin ortasında da birçok irili ufaklı ada. Güneşli Ada’nın her tarafı yemyeşil ağaçlarla, bin bir türlü çiçeklerle kaplıydı. Dağlardaki pınarlardan çıkan buz gibi sular, derelerden şırıl şırıl akardı. Adada her türlü meyve ağaçları vardı.
Güneşli Ada’da çalışkan ve iyi yürekli insanlar yaşardı. Kimi balıkçılık yapardı, kimi de bahçesini eker biçer, tarımla uğraşırdı. Adanın güneşli gökyüzünden çocukların sesleri eksik olmazdı.
            Günlerden bir gün ufukta bir gemi göründü. Herkes merak içinde limana koştu. Gemi limana demir attı.                                                                         
                                                                                                                                               Gülsüm CENGİZ
                    (1,2,3,4.sorularını  metne göre yanıtlayınız) ( 3x4=12 puan)                    
                              
1-Güneşli Ada’nın her tarafı nelerle kaplıydı?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2- Dağlardaki pınarlardan çıkan buz gibi sular nasıl akardı?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
3-   Güneşli Ada’daki insanların özellikleri nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
4-   İnsanlar limana niçin koştu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A-Aşağıdaki boşluklara “virgül, büyük, günlük, atasözü,”sözcüklerinden uygun olanları yazınız. ( 4x1=4 puan )
         Cümleleri yazarken …………………….…. harfle başlanır.
         Atalarımızın gözlem ve deneyimlerini yansıttıkları öğüt veren cümlelere ………………………… denir.
         Cümlelerde aynı görevli sözcükleri ayırmak için …………………….….. işareti kullanılır.
         Bir kişinin günü gününe tuttuğu, kendini ve yaşadıklarını anlattığı yazılara ……………………… denir.
B- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri gerçek, mecaz, terim anlamlı kullanımlarına göre yanlarına yazınız. (8 puan)
     (.........)     Boş sözleri ile beni üzdü.
     (.........)     Taşıdığı çanta ağır olduğu için zorlanıyordu
     (.........)     Burası gölün en derin yeri olmalı.
     (.........)     Seninle arkadaş olduğumu duyunca bana çok soğuk davrandı.
     (……)     Uzaklardan çobanın kavalının yanık sesi duyuluyordu.                                                  
     (……)     Arkadaşım cevizleri bir bir kırdı.
     (……)     Onun sözlerini duyduktan sonra kafam attı.
     (……)     Ece fareyi görünce kaçtı.

C.  Aşağıdaki tabloda kelimelerin karşısına eş ve zıt anlamlılarını boşluklara yazınız. (10 Puan)
     Kelime
Zıt anlamlısı
Kelime
Eş anlamlısı
Siyah

Kırmızı

Yaşlı

Güçlü

Hızlı

Hikaye

Doğru

Ad

Şişman

Misafir


D-Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Noktalı yerlere uygun harfleri yazınız.(5 PUAN)
(………)   1. Ağzı var dili yok.
(………)   2. Burnundan solumak
(………)    3.Gözleri dolmak.
(………)    4.Kulak asmamak.
(………)    5. Ağzı kulaklarına varmak
 A- Ağlayacak gibi olmak.
 B- Az konuşan, sessiz duran.
 C- Önem vermemek, dinlememek.
 D- Çok sinirlenmek, çok kızmak.
 E-Çok sevinçli olmak, çok sevinmek.

E. AŞAĞIDAKİ SORULARI DİKKATLE OKUYUNUZ.DOĞRU OLAN SEÇENEĞİ İŞARETLEYİNİZ.
1-’’Okul servisi okula “yakın” bir yerde bizi indiriyor.’’ Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? ( 4 puan)
      A)Davulun sesi uzaktan hoş gelir.          B)Pek uzun bir süre sayılmaz
      C)Bizim evin manzarası çok güzeldir.   D)Kimseye kötülük etmezdi.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? ( 4 puan)
      A) Üç aşağı beş yukarı anlaştık.                              
      B) Arabamın ön ve yan tarafını boyadım.
      C) Kaldırımı olmayan yolun solundan yürümeliyiz.
      D) Gece yürüyüşe çıktığımızda parlak ve beyaz renkli giysiler giymeliyiz.

3- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır? ( 4 puan)
     A)Adamın ağzından bal damlıyor.                               
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
     C) Kazalara karşı uyanık olmalıyız.                             
D) Çantam çok  ağır taşıyamıyorum

4-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? ( 4 puan)
            A.   Çok para kazanınca burnu büyüdü.            
B.   Berke tatilde burnumdan getirdi.
            C.   Babam burnundan ameliyat oldu.               
D.   Eve geç geldiğimde annem burnundan soluyordu.

5-   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? ( 4 puan)
          A) Semra, bize geldi.                        
B) Ankara’yı hiç görmedim.
         C) Sizi Markette bekliyorum.           
D) Kapının anahtarını kaybettim.
        
6-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? ( 4 puan)
A )Murat’a kar topu attım.    
B )Şahane bir film izledik.   
C )Bize hatıralarını anlattı.   
D )Çocuk, elmayı yedi.

7-  “ Okul” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 puan)
          A) sınıf              B) müdür               
C) öğrenci                 D) mektep

8-Aşağıdaki deyimlerin hangisi "çok güzel konuşmak" anlamındadır? ( 4 puan)
        A) İğne ipliğe dönmek.                  B) Ağzından bal damlamak.
        C) Ağzını bıçak açmamak.            D) Ağzı gevşek olmak.

9- “ Şimdiki aklım olsaydı, derslerime daha çok çalışırdım.” cümlesinde hangi duygu belirtilmektedir? ( 4 puan)                                       
            A) kızgınlık               B) pişmanlık         
C) kıskançlık               D) sevinç

10- Hangi cümlede “ mi”  nin yazımında yanlışlık yapılmıştır? ( 4 puan)
           a-    Görmedik diyeceğiz anladınız mı?            
b-    Kitap okumayı sever misin?
           c-  Törene katılmıyormusunuz?                        
d-   Sevgiden öte mutluluk var mı?

11- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmamıştır? ( 4 puan)
A)de-ğir-men-ci-nin             
B)o-dun-cu                   
C)ara-ba-lar              
D)in-san-la-rı

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta(.) koyulmalıdır? ( 4 puan)
        a) Tatilde nereye gidiyorsun           
b) Karşıya dikkat ederek geçelim 
        c) Ali bugün nereye gitti                 
d) Okula gitmedin mi

13- Aşağıdaki isimlerden kaç tanesi her zaman büyük harfle başlayarak yazılır? ( 4 puan)
       ‘Almanya, Kalem, Öğretmen, Sınıf, Uzunköprü, Ayşe, Salı, Marul
              a) 3                      b) 4                   
              c) 5               d)2

    F- Aşağıdaki cümlelerde yay ayraçla belirtilen yerlere ( .  ,  :  ; “   ?  !  ) noktalama işaretlerinden uygun olanlarını
            koyunuz.( 9 puan)
           Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeli(    )spor yapmalı ve yeterince uyumalıyız(    )
           Balon(   )bayrak (   )fener evde ne varsa hepsini okula getirdim(   )
           Kardeşim kedi gördü mü hemen bir yere saklanır(   )
           Eyvah(   )Yine o çocuk mu geliyor(   ) 

          (   ) Hemen (    ) dedi (   )                 Yorum Gönder

 
Top