0

VERİ DÜZENLEME- VERİ ANALİZİ-YORUMLAMA
Veri: Araştırmalar için toplanan sayısal bilgilerdir.
Şema: Verileri sınıflandırmak ve  aralarındaki ilişkileri göstermek için kullanılan araçlardır.

1-)Aşağıdaki ağaç şemasını  tamamlayınız.

Çetele tablosu:Bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin çizgilerle  gösterilmesidir.
Sıklık tablosu: Bir  araştırma  sonucu elde edilen verilerin  sayısal olarak gösterilmesidir. 

2-) 5-A,5-B,6-Ave 6-B  sınıflarındaki  kız öğrenci sayılarını aşağıdaki çetele tablosunda ve  sıklık tablosunda   gösteriniz.
Grafik: Sayısal verileri anlaşılır hale getiren  görsellere grafik denir. Grafikler bilgiyi özetler ve sayısal verileri daha  çabuk anlamamızı sağlar.
Sütun Grafiği: Verilerin ve  bilgilerin  grafik üzerinde  sütunlarla  gösterildiği grafik türüdür.

3-) Yukarıdaki çetele ve sıklık tablolarında verilen bilgileri kullanarak  grafiğimizi oluşturalım.Yorum Gönder

 
Top