0

Arkeoloji, ekoloji, ırk, istatistik, karbon 14 metodu, kitabe, kültür kavramlarının anlamı nedir?
Arkeoloji: Kazı Bilimi
Ekoloji: Çevre Bilimi
Irk: Aynı kalıtsal karakterleri taşıyan, aynı soydan gelme bireyler topluluğu
İstatistik: belirli bir amaç için veri toplama, tablo ve grafiklerle özetleme, sonuçları yorumlama, sonuçların güven derecelerini açıklama, örneklerden elde edilen sonuçları kitle için genelleme,
Karbon 14 metodu: organik kalıntıların yaşını belirleme metodu
Kitabe: Üzerinde yazı bulunan taştan yapılmış tarihi kalıntı
Kültür: Kültür, toplumun yaşayış ve düşünüş tarzıdır.Yorum Gönder

 
Top