0

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
İskelet: Kemiklerden oluşan ve eklemlerle bağlanan güçlü destek yapıya iskelet denir.
İskeletin Görevleri
1- Vücudumuza genel şeklini verir.               
2- Hareket etmemizi sağlar.
3- Vücudumuza desteklik sağlar.
4- İç organlarımızı korur.
5- Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
6- Kan hücrelerini üretir.
7- Bazı mineralleri depolar.
İskeletimiz dört temel bölümden oluşur.
1- Kafatası:
- Vücudumuzdaki en sert kemiktir.
– Alt çene hariç hareketsizdir.
– Yassı kemiklerden oluşmuştur.
- Beynimizi barındırır ve tıpkı bir kask gibi beyni korur.
2-Göğüs Kafesi                                                
- Sırt omurları, 12 çift kaburga kemiği ve göğüs kemiğinden oluşur.
- İçinde akciğerler ve kalp bulunur ve iç organlarımızı korur.

3- Omurga
- Omur adı verilen 33 tane kısa kemiğin arka arkaya dizilmesiyle oluşur.
- Omurganın içindeki yapıdan omurilik geçer.
- Boynun bitiminden kuyruk sokumuna kadar uzanır.
4- Kollar ve Bacaklar
- Uzun kemiklerden oluşur . Parmak kemikleri uzun kemik, el ve ayak bileklerindeki kemikler ise kısa kemikler.
- Vücudumuzdaki en uzun kemikler bacaklarda bulunur.
Kemik Çeşitleri
Yetişkin bir insanın iskeletinde 206 adet kemik bulunur.  Bu kemikler; uzun, kısa ve yassı kemikler olmak üzere üç çeşittir.

 
Uzun Kemikler:
* İki ucu şişkin, boyları uzun, silindir şekilli kemiklerdir.
* Kol ve bacaklarda bulunurlar.
* Bu kemiklere örnek olarak koldaki pazu kemiği ve bacaktaki uyluk kemiği verilebilir.
Kısa Kemikler:
* Boyları kısa ve küp şeklindeki kemiklerdir.  
* Bu kemiklere örnek olarak el ve ayak bilek kemikleri ve omurlar verilebilir.
Yassı Kemikler:
* Kalınlığı az, levha şeklindeki kemiklerdir.  
* Bu kemiklere örnek olarak kafatası kemiği, kalça kemiği, kaburgalar ve göğüs kafesi kemiği verilebilir.
EKLEM
 Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlere eklem denir. Eklemler sayesinde kemiklerimiz hareketlilik kazanmıştır. Üç çeşit eklem vardır:
1. Hareketsiz Eklemler : Kafatası kemikleri arasındaki eklemler.
2. Az Hareketli (Yarı Oynar) Eklemler : Omurga ve göğüs kafesindeki eklemler.
3. Hareketli (Oynar ) Eklemler : Kol ve bacaklarda bulunan eklemler.
KASLAR
                Vücudumuzu saran, şeklini veren; kemikler ve eklemlerle uyum içerisinde çalışarak hareket etmemizi sağlayan yapılara kas denir.

·         Kaslar lifli yapıya sahiptir.
·         Lifler bir araya gelerek kas demetini oluşturur.
·         Kas demetleri uç noktalarından kemiklere bağlanır
·         Kaslar kasılıp gevşeyerek hareket eder. Kasılınca boyları kısalır ve kalınlaşır, gevşeyince boyları uzar ve incelir.
·         Kaslar birbirine zıt yönde hareket eder.
  
İSKELET ve KAS SAĞLIĞI
*Sağlıklı ve dengeli beslenmeliyiz.
* Düzenli olarak spor ve egzersiz yapmalıyız.
* Vücudumuza ve yaşımıza uygun sporlar yapmalı, ağır sporlardan kaçınmalıyız.
* Yürürken ve otururken dik durmalıyız.
* Ağır yük taşımamalı, yükleri yerden kaldırırken dizlerimizin üzerine çöküp kaldırmalıyız.

* Ani hareketlerden, darbe ve çarpmalardan kaçınmalıyız.Yorum Gönder

 
Top