0

Dil neden uzlaşımın ürünü olmak zorundadır? Düşüncelerinizi kısaca ifade ediniz.

Dil en doğru iletişim aracıdır. İnsanların birbirini en doğru anlama ve algılama şekli dildir. İnsanların bedensel hareketleri dahi kişisel olarak bir çok anlam ifade edebilmekte, hatta kültürden kültüre değişebilmektedir. Ancak en somut ve gerçek uzlaşı alanıdır.Yorum Gönder

 
Top