0

SORU: Aşağıda verilen kavramlar size neyi çağrıştırmaktadır.
Ekol:Ekol, bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem (metot) veya akım, okul. Tarihte de bazı temel konularda böyle ayrımlar vardır ve bunlara da tarihte ekol denilir. Örneğin Hlail İnalcık ekolü gibi….
Şehnamecilik: Osmanlı devletinde önceleri tarih yazıcılarına ŞEHNAMECİ denilmektedir.
Tarih Felsefesi:Tarih felsefesi, tarihin kavramsal bir bakış açısıyla yorumlanması.
Vakanüvis: Osmanlı devletinde Tarih Yazıcılarına verilen isimdir. Yorum Gönder

 
Top