0

Seslerin yazıdaki işaretlerine harf denir. Alfabemizde 29 harf vardır.
Bu harflerin sekiz tanesi ünlü(sesli), yirmi bir tanesi ise ünsüzdür(sessiz).
a, e, ı, i, o, ö, u, ü harfleri ünlü(sesli) harflerdir.
b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z  harfleri ünsüz(sessiz) harflerdir.
Ağzımızın bir hareketiyle çıkan seslere hece denir. Heceler, harflerden oluşur. Türkçe kelimelerde, her hecede bir ünlü bulunur. Bir kelime; tek heceden de, birden çok heceden de meydana gelebilir.
                Kendi başına bir anlamı olan veya cümle içinde anlam kazanan bir veya birkaç heceden oluşan ses veya sesler birliğine kelime (sözcük) denir.
Örnek : O, bu, ekmek, balık, bilmece, Türkçe, Atatürk...
Kelimeler sözlükte, yazım kılavuzunda ve ansiklopedilerde alfabe sırasına göre sıralanır. Kelimeleri sözlük sırasına koymak için önce ilk harfine bakılır. ilk harfler aynıysa ikinci, üçüncü… harflere bakılır.
Örnek : 1. aşı 2. başak 3. kese 4. siyah 5. zeytin
1.       kaba 2. kadı 3. kafa 4. kalamar 5. katı 6. kaza
Kelimeler Arasında Anlam İlişkisi
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler : Yazılışları farklı anlamları aynı olan kelimelerdir.
Örnek : Al-kırmızı, ak-beyaz, okul-mektep, öğrenci-talebe, cevap-yanıt…
Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler : Anlam yönüyle birbirinin karşıtı olan kelimelerdir.
Örnek : Kalın-ince, iyi-kötü, savaş-barış, az-çok, temiz-kirli, uysal-asi…
Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler :  Okunuş ve yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelerdir.
Örnek :
Çay : İçeceği yapılan bir bitki.
Çay: Dereden büyük, ırmaktan küçük akarsu.
-Çay demleyip, içtik.
-Yarın çaya gidip, balık tutacağız.

Yüz : Başın ön bölgesi, surat, çehre.
Yüz : Bir sayı
Yüz : Suyun içerisinde hareket etmek.
Yüz : Hayvanın derisini etinden ayırmak.
-Sinirinden yüzü kıpkırmızı olmuştu.
-Annem bayramda bana yüz lira verdi.
-Yaz boyunca her gün yüzdüm.
-Kurban bayramında koyunu yüzülürken gördüm.Yorum Gönder

 
Top