0

İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN 
GELİŞMESİ

İnsan hakları bir kavram olarak Fransız ihtilalinden sonra şekillenmiştir ancak insan haklarının bir sorun olması temel hak ve özgürlükler için verilen mücadelenin tarihi MÖ 3000yıllarına kadar uzanmaktadır ilk çağda başlayan günümüzde de farklı boyutlarda yaşanmaya devam eden köleciliğe ortak çağ Avrupamsında kilisenin baskı sömürü ve dogmalarına karşı verilen mücadelelerin tümü özünde insan hakları ile ilgili çabalardı insan hakları dinamik bir kavramdır inanlığın sürekli ilerlemesi toplumsal yapıların ve insan gereksinimlerinin gelişmesi,değişmesi insan haklarına ilişkin taleplerin  çeşitlenmesi ve  zenginleşmesini beraberinde getirmektedir.

İnsan haklarına ilişkin belgeler-    1689 ingiliz insan hakları bildirgesi
-    1776 virginia insan hakları bildirgisi
-    1789 fransız insan hakları bildirisi

İnsan haklarına  ilişkin bu bildirilerin ortak özelliği temel insan hakları olarak da tanımlanan yaşama hakkı , mülkiyet hakkı , düşünce özgürlüğü, bireysel özgürlükler gibi hakları içermeleridir.
İnsan haklarına ilişkin çalışmalar , ikinci dünya savaşından sonra  özellikle birleşmiş milletler cemiyetinin kurulmasıyla daha da hızlanmıştır.

İkinci dünya savaşı sonrası gündeme gelen insan haklarına  ilişkin belgeler 
Tarih              Belgenin Adı                                                                Türkiye nin tutumu 
1945              insan hakları evrensel bildirgesi                                           kabul etti
1961              avrupa sosyal şartı                                                           1989 yılında onayladı
1966              kişisel ve siyasi haklara ilişkin sözleşme                                 2000 yılında  imzalandı
1981              kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi       1985 yılında onaylandı
1987              işkencenin önlenmesine  dair sözleşme                              1988 yılında onaylandı
1990              çocuk hakları sözleşmesi                                                  1994 yılında onaylandıYorum Gönder

 
Top