0

İki savaş arasında dünyada “kitle kültürü” nasıl oluşmuştur?

Kitle kavramının içeriğindeki bu bulanıklığın ve ideolojik yükün bir başka nedeni de 1789’dan sonra, ihtilal öncesinin zorunlu kıldığı ittifakların bozulup bozulup yeniden kurulması; bu hercümerç içinde ortaya çıkan toplumsal sınıfların ve çıkar gruplarının sınırlarındaki belirsizliktir. Daha sonra ortaya çıkan bilimsel, teknolojik, demografik, siyasal ve toplumsal dönüşümler de, dikine ve enine toplumsal hareketliliği alabildiğine artırarak bu belirsizliğin üstüne tuz biber ekmişlerdir. Öte yandan, 19. Yüzyıl liberalizminin de, kitle kavramına kendi programı doğrultusunda farklı anlamlar yüklediğini görüyoruz. Mesela, J.S. Mill için kitle, akla yönelik bir tehdittir. Ve artık “ fertler, kalabalık içinde kaybolmuşlardırYorum Gönder

 
Top