0

Ortak bir dil kullanmamıza rağmen neden bir kavramdan farklı anlamlar çıkarırız? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Her insan farklı kişisel ve sosyal özelliklere sahiptir. Karakterler ve hayata bakış her kimsede farklıdır. Bu sebepten dolayı, insanların hayatı algılayış biçimlerindeki farklılıkların, dildeki terim ve kavramlara yükledikleri anlamları da farklılaştırması kaçınılmaz olur.

Yorum Gönder

 
Top