0

ENERJİ KORİDORU TÜRKİYE 
Sanayi devrimine bağlı olarak üretimde ve ulaşımda buhar , petrol ve elektrik gibi yeni enerji kaynaklarının devreye girmesi , bu enerji kaynaklarına ulaşmayı ve bu  bölgelere sahip olmayı , devletlerin temel politikası  haline getirdi .
Günümüzde , artan hükümete de bağlı olarak enerji kaynaklarının  hızla tükenmesi enerji kaynaklarına özellikle de petrole sahip olma rekabetini ve yeni enerji kaynakları bulma arayışını hızlandırdı. Bu durum Kafkasya ve çevresinde yoğun olan doğal gazın önemini de arttırdı.
Ülkemiz ürettiği enerjisi kendine yeten bir ülke değildir. Petrol ,  doğal gaz ve elektriği dışarıdan satın almaktayız . buna karşın dünya enerji kaynaklarının % 70 ‘ini barındıran orta doğu , Kafkasya ve Avrupa ülkelerinin komşusu konumunda olmamız  uluslar arası önemimizi arttırmıştır.
Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle  petrol ve doğal gazın dünya pazarlarına ulaştırılmasında koridor işlevini üstlenebilecek konumdadır ve buna yönelik olarak gerçekleştirilen projelerde yer almıştır.
17.  YÜZYILIN İPEK YOLU 
Hazar ve çevresindeki petrol  ve doğal gazın Avrupa ‘ya ve dünyanın diğer ülkelerine  taşınmasına ilişkin üretilen projeler içinde en akılcı olanları Türkiye liman ve topraklarının kullanımını da içeren projelerdir. Çünkü Türkiye her açıdan bölgenin en güçlü , en güven veren  ülkesi konumundadır.  Bu projeler kapsadığı güzergah açısından  21. yüzyılın ipek yolu olarak  adlandırılmayı da hak eden projelerdir.
Bakü-Tiflis-ceylan boru hattı  ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz hattı projeleri
Batı – Tiflis – ceylan boru hattı , Azerbaycan petrolünü Akdeniz ‘e ulaştıran projedir. 2005’te tamamlanmış Azerbaycan petrolü Ceyhan ‘a ulaşmıştır . daha sonra eklenen yeni boru hattı ile Kazakistan petrollerinin de aynı hat üzerinden taşınması sağlanmıştı.
Bakü – Tiflis – Erzurum doğal gaz hattı , Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa ‘ya ulaştırılması amacıyla gerçekleştirilen projedir. Boru hattının tamamlanması ile 2006 yılından itibaren Bakü  ‘den Erzurum ‘a  DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMAKTADIR. BU PROJENİN TAMAMLAYICI projesi olarak düşünülen  ‘Nabucco projesi’ ile bu doğal gazın Avrupa ‘ya ulaştırılması hedeflenmektedir.Yorum Gönder

 
Top