0

CUMHURİYET NEDİR?

* Cumhuriyet  «halk yönetimi» demektir.
* Cumhuriyet insanlara özgürlük ve eşitlik tanıyan gerçek halk yönetimidir.
* Yurdumuzda cumhuriyet ilk olarak Kurtuluş Savaşı'ndan sonra, Atatürk tarafından 29 Ekim 1923'te kurulmuştur.
 * 1924 Anayasası'nın 1. maddesine göre, «Türkiye Devleti bir cumhuriyettir».

CUMHURİYETİN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi yenilikler yapmıştır.

ATATÜRK’ÜN  DEVRİMLERİ

Cumhuriyetin ilanından sonra Atatürk’ün önderliğinde  çağdaşlaşma,uygarlaşma savaşı başlatıldı.

1) SALTANATIN KALDIRILMASI   (1 KASIM 1922)

*  Padişahlık yönetimine son verip halkın kendi kendini yönettiği Cumhuriyet yönetimine geçmiştir.

2) ŞAPKA DEVRİMİ (25 KASIM 1925)

*  Şapka devrimi ülkemizde önemli devrimlerdendir.
*  Şapka devrimi çağdaş olma yolundaki adımdı.

3) KILIK KIYAFET DEVRİMİ  (25 KASIM 1925)

*  Toplumdaki erkek ve kadın kıyafetleri modernleşerek çağa uyum sağladı.

4) HARF DEVRİMİ (1 KASIM 1928)

*  Arap harfleri yerine Türk  dili Latin Alfabesi kullanılarak "Türk harfleri" adıyla kabul edilmiştir.

5) SOYADI KANUNU ( 21 HAZİRAN 1934)

*  “Soyadı Kanunu” kabul edilmiştir.
*  TBMM Mustafa Kemal’e “ATATÜRK” soyadını vermiştir.

6) MEDENİ KANUNUN KABULÜ   (1926-1934)

* Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahip oldular.
* Evlenme ve boşanma kanunlarla belirlendi.

7) EKONOMİK DEVRİMLER

*  Ekonomide tarım alanında makineler kullanılmaya başlandı.
*  Fabrikalar,yollar,hastaneler,okullar yapıldı.

NUTUK
Mustafa Kemal ATATÜRK ‘ ün Cumhuriyetin 10. yılında yayımladığı nutuk…

Nutuk, Kurtuluş  Savaşı’nı,cumhuriyet sonrası yapılan devrimleri anlatan bir kitaptır…Yorum Gönder

 
Top