0

KURALLI CÜMLE – DEVRİK CÜMLE
Cümlede duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi bildiren kelime genellikle cümlenin sonunda yer alır. Böyle cümlelere kurallı cümle denir.


Cümlede duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi bildiren kelime, cümlenin ortasında ya da başında olabilir. Böyle cümlelere devrik cümle denir.

Yorum Gönder

 
Top