0

1. Ahmet: 9'dan başlayıp ileriye doğru dokuzar ritmik sayma yaparken son olarak iki basamaklı en büyük sayıyı söylüyorum. Ahmet'in söylediği son sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  96 
B)  98 
C)  99 

2. Aşağıda verilen sayılardan hangisi hem 8'in hem de 9'un katıdır?
A)  72 
B)  90 
C)  96 

3. Abdullah: 20'den başlayıp 83'e kadar yedişer ritmik sayma yapıyorum. Salih'in söylediği sayılardan hangisi aşağıda verilmiştir?
A) 50                                       B) 62                                       C) 77

4. Ayşe 9'dan 99'a kadar dokuzar ritmik sayma yapıyor. Ayşe'nin söylediği sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
A) 96                               B) 81                            C) 90

5. ‘‘….. ’’ Ben yedişer ritmik sayma yaparken en son söylenen iki basamaklı sayıyım. Noktalı yere gelmesi gereken sayı kaçtır?
A) 96                                       B) 98                        C) 96

6. Aşağıda verilen sayılardan hangisi, hem 7'nin hem de 8'in katıdır?
A) 72                                   B) 63                           C) 56

7. ‘‘64  -  72  -  80  - 88  -  96 ’’
Yukarıdaki sayı örüntüsünün kuralı nedir?
A)  Yedişer ritmik sayma yapılmıştır. 
B)  Sekizer ritmik sayma yapılmıştır. 
C)  Dokuzar ritmik sayma yapılmıştır.
8.      1-Altışar ritmik saymada söylenir
2-Dokuzar ritmik saymada söylenir
3-Sekizer ritmik saymada söylenir
9. 36 sayısı için yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2                                           
B) 1 ve 3                                           
C) 2 ve 3

10. Altışar ritmik sayma yaparken 66'dan önce ve sonra söylenen ilk sayılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  60, 72 
B)  56, 70 
C)  61, 73 

11. Aşağıdaki örüntülerden hangisinin kuralı diğerlerinden farklıdır?
A)  9 - 17 - 25 - 33 - 41 
B)  6 - 14 - 22 - 30 - 38 
C)  3 - 11 - 17 - 25 - 31 

12.   4  -  15  -  16  -  27  -  28  -  …  -  …
Yukarıdaki örüntü 2 adım daha genişletilirse hangi seçenekteki sayılar bu örüntüde yer alır?
A)  38, 40 
B)  38, 39 
C)  39, 40 

13.   6  -  13  -  …?...  -  27  -  34
14.   Yukarıdaki sayılar arasında belli bir kural olduğuna göre "?" yerine hangi sayı yazılmalıdır?
A)  18 
B)  19 
C)  20 

15.   Aşağıdakilerden hangisi 6'nın katı olan sayılardan biri değildir?
A)  24 
B)  42 
C)  64 

16.   Sekizden başlayıp 100'e kadar sekizer ritmik sayma yapan Hakan, aşağıdaki sayılardan hangisi söylemiş olur?
A) 76                        B) 96                         C) 58

17.   Ayşe 36'dan başlayıp 72'ye kadar 6'şar 6'şar sayıyor. Bu saymada Ayşe aşağıdaki sayılardan hangisini söylememiştir?
A)  47 
B)  54 
C)  66 

18.   7'den başlayıp 70'e kadar 7'şer 7'şer sayan Burak bu saymada aşağıdaki sayılardan hangisini söylemez?
A) 49                             B) 56                           C) 39

19.   14 - 21 - 28 - .... - 42 - 49 ....
Yukarıda verilen sayılar belli bir kurala göre sıralanmıştır. Buna göre noktalı yerlere gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır?
A) 88                  B) 91                                C) 56

20.   32 – 40 – 46 – 56 – 64  sayı dizisinde kuralı bozan sayının 2 katı kaçtır?

A) 96                   B) 82                           C) 92Yorum Gönder

 
Top