0

1.Aşağıdakilerden hangisi bir cisimdir? 
A)zeytinyağı
B)tebeşir
C)hava
D)toprak 

2.Sıvı maddelerin ısı vererek katı hale geçmesine ne denir? 
A)buharlaşma
B)yoğunlaşma
C)donma
D)erime

3.Aşağıdakilerden hangisi maddenin hallerinden değildir?
A)buharlaşma
B)gaz
C)sıvı
D)katı 

4.Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? 
A)Taş
B)Işık
C)Altın
D)Hava 

5.  I.Taş   II.Su   III.Hava     IV.Tüp gaz
Yukarıdaki maddelerden hangisinin yada hangile-rinin hacmi değişkendir? 
A) Yalnız I
B) I ve II
C) III ve IV
D) II ve IV

6. Sıvı maddelerin kütlesi hangi araç ile ölçülür? 
A) Terazi
B) Litre
C) Metre
D) Cetvel 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi katı maddelerin özelliği değildir?
A)Yapıları genellikle serttir
B)Belli bir şekilleri vardır
C)Belli bir hacimleri vardır
D)Bulundukları kabın şeklini alırlar 

8.Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin özelliği değildir?
A)Belli bir şekilleri vardır
B)Belli bir hacimleri vardır
C)Bulundukları kabın şeklini alırlar
D)Akışkandırlar 

9.Aşağıdakiler cisimlerden hangisi aynı zamanda bir alettir?
A)kapı
B)küpe
C)tornavida
D)kol saati 

10.Hangisi maddenin görülebilir özelliklerinden biri değildir?
A)  koku
B)  parlaklık matlık
C)  düzgünlük
D)  renk 

11.Aşağıdakilerden  hangisi madde-cisim  örne-ği ve tanımlamasına uygun değildir?
A)Demir Maşa
B)Su Buz
C)Kağıt Defter
D)Gümüş Vazo

12.Kolonya şişesinin kapağını açtığımızda bir süre sonra ortamın kolonya koktuğunu hissederiz.
Bu olayı aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?
A) Sıvılar konuldukları kabın şeklini alırlar.
B) Sıvıların belirli bir hacimleri vardır.
C) Gazlar bulundukları ortama yayılırlar.

D) Gazlar çok küçük gözeneklerden kaçabilirlerYorum Gönder

 
Top