0

MUSTAFA KEMAL’İN ÖĞRENİM HAYATI

Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında şu anda Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik şehrinde doğdu. Babasının adı Ali Rıza Efendi, Annesinin adı Zübeyde Hanım, kız kardeşinin adı Makbule Hanım’dır.

Küçük Mustafa öğrenim çağına gelince annesinin de isteğiyle Mahalle Mektebi’nde öğrenimine başladı. Sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Bu sırada babasını kaybetti(1888). Bir süre dayısının çiftliğinde kaldıktan sonra Selanik’e dönüp okulunu bitirdi. Annesinden gizli girip kazandığı askeri okul sınavları sonucunda Selanik Askeri Rüştiye (ortaokul)’sine girdi. Bu okulda Matematik öğretmeni Mustafa Bey adına “Kemal” i ilave etti. 1896-1899 yılları arasında Manastır Askeri İdadi (Lise)’sini bitirip, İstanbul’da Harp Okulu’nda öğrenime başladı. 1902 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. Harp Akademisi’ne devam etti. 11 Ocak 1905’te yüzbaşı rütbesiyle Akademi’yi tamamladı. 1905-1907 yılları arasında Şam’da 5. Ordu emrinde görev yaptı. 1907’de Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) oldu. Manastır’a III. Ordu’ya atandı. 19 Nisan 1909’da İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nda Kurmay Başkanı olarak görev aldı. 1910 yılında Fransa’ya gönderildi. 1911 yılında İstanbul’da Genel Kurmay Başkanlığı emrinde çalışmaya başladı. Yorum Gönder

 
Top