0

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER 2.TEMA DEĞERLENDİRME SINAVI
1 - Aşağıdakilerden hangisi geçmişimizi anlatan bir eşya değildir?

“Ahmet’e öğretmeni, ailesindeki tarihi eşyaları araştırma ödevi vermişti. Ahmet’in dedesinin evinin tavan arasında eski eşyaların konulduğu bir sandık vardı. Ahmet, bu sandıktan dedesine ait bir ………………………………… buldu ve okula götürdü”
2 – Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a. Köstekli saat              b. Kömürlü ütü               
c. Atari                         d. İbrik

3 – Aşağıdakilerden hangisi milli kültür öğelerimizden değildir?
a. Bilgisayar oyunlarımız      b. Bayramlarımız     
c. Düğünlerimiz        d. Halk oyunlarımız

Türklerin savaşa sürekli hazır olmak amacıyla tarih boyunca at üzerinde oynadıkları bir oyundur. Günümüzde de Erzincan, Erzurum, Bayburt, Kütahya ve Konya çevresinde düğün, bayram ve şenliklerde zaman zaman oynanmaktadır.”
4 – Yukarıda bahsedilen oyun hangisidir?
a. Gölge oyunu               b. Güreş                         
c. Meddahlık                  d. Cirit

5 – Ata sporumuz aşağıdakilerden hangisidir?
a. Gölge oyunu               b. Güreş                        
c. Meddahlık                  d. Cirit

“İp ve çubuklarla hareket ettirilip, konuşturulan kuklalarla oynanan oyundur.”
6 – Yukarıda bahsedilen oyun hangisidir?
a. Gölge oyunu               b. Güreş                         
c. Meddahlık                  d. Cirit

7 – Atatürk’ün katıldığı ilk savaş hangisidir?
a. Çanakkale Savaşı       b. Kurtuluş Savaşı                   
c. Trablusgarp Savaşı    d. I.Dünya Savaşı

8 – Trablusgarp Savaşından sonra İtalyanlarla imzalanan antlaşma hangisidir?
a. Uşi                             b. Mondros                    
c. Sevr                           d. Mudanya

9 – 18 Mart 1915’te Çanakkale Savaşında savaştığımız devletler arasında hangisi yoktur?
a. Fransız                      b. İngiliz                        
c. Alman                        d. Rus

10 – Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra sırasıyla hangi şehirlerde genelgeler yayınlamış ve kongreler yapmıştır?
a. Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara                    
c. İstanbul, İzmir, Ankara, Amasya
b. Erzurum, Maraş, Adana, Manisa                     
d. Sivas, Antalya, Urfa, Trabzon

Kurtuluş Savaşında Türk halkı, Kuva-yı milliye birlikleri oluşturarak, Fransızlarla silahlı mücadeleye başladı. Fransızlar, karşılaştıkları direniş sonucunda geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu şehirlerimiz düşmanlara karşı gösterdikleri üstün cesaret ve kararlılık nedeniyle; TBMM tarafından ödüllendirildi ve bu illerimize “Gazi, Kahraman ve Şanlı” unvanları verildi.”
11 – Yukarıda bahsedilen illerimiz arasına hangisi yoktur?
a. Urfa                          b. Antep                        
c. Adana                        d. Maraş

12 - Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında aşağıdakilerden hangisini amaçlamamıştır?
a. Türk ordusunun dağıtılmasını önlemeyi           
b. Türk halkında millî bilinç uyandırmayı
c. Türk halkı içinde birlik ve beraberliği sağlamayı
d. Türk halkının padişahın emirlerine uymasını sağlamayı

13 - I. Dünya Savaşı sonunda İzmir yöresini işgal eden devlet asagıdakilerden hangisidir?
a. İngiltere                    b. Yunanistan                
c. Fransa                       d. İtalya

14 – Atatürk, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken; en çok kime güvenmiştir?
a. Padişaha                    b. Orduya                      
c. Milletine                    d. Arkadaşlarına

15 – Aşağıdaki hangi savaş, Kurtuluş Savaşı içerisinde yer almaz?
a. Sakarya                     b. Çanakkale                  
c. I.İnönü                      d. II.İnönü

• Halk, elindeki silah ve cephaneyi 3 gün içinde orduya teslim edecek.
• Her aile, bir askeri giydirecek.
• Yiyecek ve giyecek maddelerinin %40’ına el konulacak ve bunların karşılığı daha sonra geri ödenecek.
16 – Yukarıdaki maddeler hangisi ile ilgilidir?
a. Tekalif-i Milliye emirleri                                
c. Çanakkale Savaşı
b. Sakarya Savaşı                                               
d. Mudanya Ateşkes Antlaşması

17 – Atatürk’ün; “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” komutuyla düşmanı bozguna uğrattığımız ve Kurtuluş Savaşını bitiren savaş hangisidir?

a. Sakarya            b. Başkomutanlık Meydan Muharebesi       
c. 1.İnönü    d. 2.İnönüYorum Gönder

 
Top