0

MİLLİ MÜCADELE YILLARI

1. Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması’ ndan sonra yurdumuz ve Osmanlı Devleti’ nin başkenti İstanbul itilaf devletleri tarafından işgal edilmişti.

Atatürk bunun üzerine “Geldikleri gibi giderler.” demiş ve milli mücadeleyi başlatacağını, düşmanın yurttan atılacağını belirtmiştir.

Bu amaçla ilk olarak 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’ a gitti. Samsun’ a Osmanlı Devleti tarafından Ordu Müfettişi olarak gönderilmişti. Fakat Atatürk’ ün amacı Milli Mücadeleyi başlatmaktı.

Samsun’ dan sonra ilk olarak Havza’ ya geçti ve tüm yurda telgraflar çekerek işgallere karşı miting ve protestoların yapılmasını istedi.

Havza’ dan Amasya’ ya geçerek burada Amasya Genelgesi’ ni  yayımladı. 

Amasya Genelgesi

Bu genelgeye göre;
Vatanın tehlikede olduğu,
İstanbul’ da hükümetin görevini gerektiği gibi yapmadığı,
Vatanı ve milletin bağımsızlığını yine milletin kendisinin kurtaracağı,
belirtilmiştir.
Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı’ nın nedeni, amacı ve yöntemi dile getirilmiştir.

Erzurum Kongresi 23 Temmuz 1919

Kongrede işgallere karşı halkı bilinçlendirmek ve örgütlemek adına kararlar alınmıştır.

Sivas Kongresi  4 Eylül 1919

Burada da vatanın bütün olduğu, asla bölünemeyeceği, vatanın kurtuluşuna kadar hep birlikte mücadele edileceği tekrar dile getirildi.

TBMM’ nin Açılışı 23 Nisan 1920

Sivas Kongresi’ nden sonra arkadaşları ile Ankara’ ya gelen Atatürk 23 Nisan 1920’ de TBMM’ yi açtı.
Meclis başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.Yorum Gönder

 
Top