0

Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçilik düşüncesi ve Sanayi Devrimi’nin sonunda hızlanan sömürgecilik hareketlerinin Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediğini araştırınız.

Sömürgecilik anlayışı Osmanlı Devletini olumsuz yönde etkilemiş, Osmanlı topraklarının potansiyel hammadde yatağı olarak algılanmasına yol açmıştır.. Sömürgeci devletler Osmanlı devletinin egemenliği altında bulunan bölgelerdeki yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmek için işgal hareketleri başlatmışlardır. Bu sebeple Osmanlı devleti kısa sürede parçalanmış ve bir çok bölgesi Avrupalı devletlerin eline geçmiştir.

Milliyetçilik düşüncesi ise çok uluslu bir topluluk olan, bir imparatorluk haline gelmiş Osmanlı Devleti'nin, hızlı bir şekilde parçalanmasına giden yolu açmıştır. Her millet kendi devletini kurma yolunda, devleti parçalayan hareketler içerisine girmiştir.Yorum Gönder

 
Top