0

1) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik haline ne denir?
                A- Üretim Güvenliği              B- İş Güvenliği      
C- Sağlık                   D- Çevre Sağlığı

2) Atölye ve işyerinde işin yapılış sırasında, çeşitli sebeplerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek şartlardan korunmak amacıyla yapılan sistemli, planlı ve ilmi çalışmalara ne denir?
                A- Sağlık Çalışmaları       B- İş Güvenliği             
C- İnsan Sağlığı       D- Çevre Sağlığı

S3) Belli bir zarara ve arızalanmaya sebep olan beklenmeyen, umulmayan ve planlanmamış bir olaya ne denir?
                A- Kaza                                  B- Yaralanma         
C- Yangın               D- Deprem

4) İş kazası sonucu ortaya çıkan görünen zarar aşağıdakilerden hangisidir?
                A- Zaman kaybı        B-Tedavi masrafları    
C- Maliyet kaybı   D- Çalışanların moral bozukluğu

5) Çalışanın kaygan bir zeminde kayıp düşme ihtimaline ne denir?
                A- Tehlike                              B- Risk                                   C- Kaza      D- Meslek Hastalığı

6) Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde son olarak çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunudur.
                A- 506 sayılı SSK kanunu                                     
B- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
                C- 1475 sayılı İş kanunu                                       
D- 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu        

7) Aşağıdakilerden hangisi ölümlü iş kazası nedenlerinden biri değildir?
                A-Bilgisayarda  çalışma     B-Tehlikeli makineler     
C- Platformdan kayma, düşme       D-Elektrik   çarpması

8) Hasta yada yaralı kişiye, hastalanması yada yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan müdahaleye ne denir?
                A- Teşhis                               B- Kurtarma            
C- İlk Yardım                         D- Kaza

9) Bir işyerinde emniyetsiz hareket ve davranışlar  hangisinden ortaya çıkar?
                A- Çevreden                    B- Makinelerden           
C- Malzemelerden                  D- İşçilerden

10) İş kazalarını önlemek için aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla önemlidir?
                A- Eğitim         B- Zaman          
C- Emniyetsiz Davranışları Önleme              
D- Kişisel Koruyucular Kullanma

11) İş kazalarına karşı vücudumuzun korunması gereken organı aşağıdakilerden hangisidir?
                A- Eller                                   B- Gözler                              C- Baş                                     D- Hepsi

12) Hasara neden olabilecek ama neden olmamış bir olay için kullanılan terim nedir?
                 A- İş Kazası                          B- Ramak Kala        
C- İlk Yardım                      D- İş Güvenliği

13) Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen  süreye ne denir?
     A- Yükümlülük Süresi           B- Risk Analizi                      
C- Hastalık                             D- Tedavi    

14)  Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amaçlarından değildir?
                 A- İşletme Güvenliğini Sağlamak                                       B- Çalışanları Korumak 
                 C- İşyerinin Kazancını Artırmak                                         D- Üretim Güvenliğini Sağlamak

15) Aşağıdaki işlerden hangisinde eldiven kullanılmamalıdır?
                A-Cam Kesme İşleri       
B-Boru Kalas Taşıma İşleri   
C-Torna Ve Matkap Tezgahında Yapılan İşlerde                           
D-Asit Ve Baz Çözeltileriyle Yapılan Çalışmalarda

16) Aşağıdakilerden hangisi 6331 sayılı kanunla iş veren tarafından yapılması zorunludur?
                A- Risk değerlendirilmesi                               
B- Zamanı iyi kullanması
                C- İşçilere fazla mesai yaptırılması                  
D- İşçilerin görüşlerinin alınmaması


17) Yangın başlangıç halinde müdahale edilmezse yangının büyüklüğü ve şiddeti ne olur?
                A- Artar                                 B- Düşer                 
C- Artmaz                              D- Söner.

18) İşyerlerinin tehlike durumuna göre sınıflandırılmasında hangisi yer almaz?
                A- Çok tehlikeli      B-Tehlikeli              
C.Az Tehlikeli                        D- Tehlikesiz.

19) İş kazası meydana geldiği ve Meslek hastalıkları teşhis konulduktan kaç iş  günü içerisinde SGK bildirilmelidir?
                A- 2 gün                                 B- 5                        
C- 3 gün                 D- hemen

20) İş Sağlığı ve güvenliğinden kim sorumludur?
    A- İşçi-Çalışan                       B- İşveren                              
C- Devlet                                D- Hepsi

21) Meslek hastalıkları hastanesi kendine bildirilen meslek hastalarını kaç gün içerisinde SGK ya bildirmek zorundadır.
A-15                        B-20                                    
C- 10                               D-5

22) Acil kaçış rengi aşağıdakilerden hangisidir?
A- Kırmızı              B- Yeşil                                  
C- Sarı                    D- Mavi

23) Kusurlu durumların ortadan kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisi en son tercih edilir.
A-Kişisel koruyucu donanım  kullanma                       
B-Riskin ortadan kaldırılması 
C-Riskin İzole edilmesi                                                 
D-Yönetsel yöntemler

24) 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda hangi iş yerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmiştir.
A- Berberlere                   B- Tüm İşyerlerine             
C- Fabrikalara              D-Kamu kurumları

25) Aşağıdakilerden hangisi binaları  yıldırım düşmesine karşı  korur.
A- Sigorta                        B-Paratoner                         
C- Anahtar                   D- Kaçak akım rölesi

26) Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kurulu üyesi değildir?
A- İşveren veya vekili            B- İş Güvenliği Uzmanı         
C- İş yeri hekimi       D-Ticaret sorumlusu

27) Aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlar hangisidir?
A- Isı krampları                      B- Hipertansiyon                    
C- Kan basıncı          D- Körlük

28) Aşağıdakilerden hangisi bel ağrısının oluşumunu kolaylaştıran etkenlerden kişisel etkenler arasında yer almaz?
A- Aşırı kilo                                                          
B- Uygun olmayan duruş
C- Yetersiz amir ve arkadaş desteği                       
D- Sırt-bel kaslarının güçsüzlüğü

29) Toksik maddeler insan sağlığına aşağıdaki şartlardan hangi yolla etki eder?
A- Solunum                           B- Sindirim                            
C- Deri                                   D- Hepsi

30) Aşağıdakilerden hangisi tehlikedir?
A- Kimyasallar                       B- Patlama                              
C- Yangın                              D- Hepsi

31) Zorunluluk ifade eden güvenlik işaretlerinde aşağıdaki renklerden hangisi kullanılır?
A- Kırmızı                              B- Sarı                                    
C- Yeşil                                  D- Mavi

32) Ekranlı araçlarda yapılan çalışmalarda yaptırılacak sağlık kontrolü aşağıdakilerden hangisidir?
A- Akciğer grafisi          B- Göz kontrolü             
C- Odyometrik ölçüm            D- Hemogram

33) Kişinin niteliklerine uygun olan bir işe yerleştirilmesini amaçlayan muayene çeşidi hangisidir?
A- İşe giriş muayenesi           B- Aralıklı muayene               
C- İlk muayene      D- Sistematik muayene

34) Yangını söndürürken rüzgara karşı pozisyonumuz nasıl olmalı?
A- Önümüze alırız.                 B- Sağımıza alırız.                
C- Arkamıza alırız.  D- Solumuza alırız

35) İnsan hayatını tehlikeli elektrik şoklarına karşı koruyan elektrik tesisatı elemanı hangisidir?
A- Sigorta                 B- Flaşör                              
C- Kaçak Akım Rölesi.          D- Kablo tesisatı

36) Aşağıdakilerden hangisi solunum yolu ile etki eden faktörlerden değildir?
A- Titreşim               B- Tozlar                              
C- Gazlar.                               D- Buharlar

37) Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişime ne denir?
A- Patlama                 B- Yanma                            
C- Yangın.                     D- Parlama

38)  İş sağlığı ve güvenliği politikası aşağıdakilerden hangisi tarafından bilinmelidir?
A- İş sağlığı ve güvenliği kurulu                           
B- Çalışma bakanlığı
C- İşverenin kendisi                                              
D- İşyerinde çalışanların tümü

39)  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesi hangi bakanlığın uhdesinde gerçekleşmektedir?
A- Sağlık Bakanlığı     B-  Enerji Bakanlığı             
C- Çalışma Bakanlığı   D- Maliye bakanlığı

40) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik riskli işyerlerinden değildir?
A- Gıda Fabrikası        B-  Tarım İşletmesi              
C- Atık Fabrikası            D- Akü Fabrikası


CEVAP ANAHTARI
1
C
11
D
21
C
31
D
2
B
12
B
22
B
32
B
3
A
13
A
23
A
33
A
4
B
14
C
24
B
34
C
5
B
15
C
25
B
35
C
6
D
16
A
26
D
36
A
7
A
17
A
27
A
37
A
8
C
18
D
28
C
38
D
9
D
19
C
29
D
39
C
10
A
20
D
30
A
40
D


Yüz üzerinden altmış puan alanlar başarılı sayılacaklardır.Yorum Gönder

 
Top