0

Mıknatıs nedir? Çeşitleri nedir? Mıknatısın etkilediği ve etkileyemediği maddeler veya cisimler.Mıknatısın kullanım alanları.


MIKNATISIN ÇEKİM KUVVETİ
         Demir,nikel,kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çeken maddelere mıknatıs denir.Doğal ve yapay olmak üzere iki tür mıknatıs vardır.
           Doğada kendiliğinden oluşmuş mıknatıslara doğal mıknatıs denir.Gerçekte mıknatıs olmadığı halde mıknatıs özelliği kazandırılmış maddelere de yapay mıknatıs nedir.

          Kullanım alanlarına göre çeşitli mıknatıslar vardır. Mıknatıslar şekillerine göre adlandırılır.

       Mıknatıslarda iki kutup bulunur.Biri kuzey(N),diğeri (S) güneydir.N ve S harfleri ,nort(kuzey) ve (South)güney sözcüklerinin İngilizce adlarının ilk harflerinden gelir.
       Mıknatıslar demir,nikel,kobalt gibi maddeleri etkilediği gibi birbirlerini de etkilerler.Mıknatıslar cisimleri ve birbirlerini temas etmeden etkiler.Bu etkiye manyetik etki;etki alanına da manyetik alan denir.
Mıknatısların farklı kutupları  birbirini çeker.

     Mıknatıslar parçalara bölündüğünde özelliklerini kaybetmezler.Mıknatısların etki ettiği ve etki etmediği maddeler veya o maddelerden yapılmış olan cisimler vardır.  
  
MIKNATISLARIN ETKİ ETTİĞİ MADDELER
    
Mıknatıslar demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri ve bu maddelerden yapılmış olan cisimleri çekerler.

MIKNATISLARIN KULLANIM ALANLARI
   Günlük hayatımızın birçok alanında mıknatıs kullanılır.Toplanan çöpler arasında bulunan mıknatıs tarafından çekilen maddeler,cisimler ayrılır ve geri dönüşümü sağlanır.Buzdolabının kapağında bulunan mıknatıs, buzdolabının daha iyi kapanmasını sağlar.Fabrika bacalarında bulunan mıknatıs duman içinde bulunan metalleri tutar.Çevreye zarar vermesi engellenmiş olur.Elektronik birçok eşyanın içinde mıknatıs bulunur.Mıknatıslar,elektronik eşyalara zarar verebilir.Bu yüzden mıknatısları bilgisayar,cep telefonu ve banka kartlarından uzak tutmalıyız.
 Pusula iğnesi bir tür mıknatıstır.Dünyanın manyetik kutuplarına göre çalışır.Dünyanın neresinde olursak olalım,pusulanın koyu renkli ucu kuzeyi gösterir.    

NELER ÖĞRENDİK?       

 İki çubuk mıknatıs şekildeki gibi yerleştiriliyor ve birbirlerini çektiği görülüyor.Buna göre noktalı yerlere hangi kutuplar gelmelidir?

2.Aşağıda verilen cisimlerden hangisi mıknatıs tarafından çekilir?
A)Kurşun kalem         B)Silgi                      C)Toplu iğne                    D)Defter

3Aşağıda verilen cisimlerden hangisini mıknatıs çekemez?
A)Anahtar                    B)Çivi                       C)Bardak                      D)Çay kaşığı

4)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Mıknatıslar cisimlere temas gerektirmeyen kuvvet uygular.   B)Mıknatıs porselen tabağı çeker.  
C)Mıknatıslar doğal veya yapay olabilir. D)Mıknatısların farklı kutupları birbirini çeker.Yorum Gönder

 
Top